PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Efekt placebo i nocebo w próbach klinicznych z zastosowaniem inhibitorów fosfodiesterazy typu 5
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Jakub Dobruch, Andrzej Borówka, Artur A. Antoniewicz, Michał Szymański