PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ocena wpływu wielkości kamienia i wskaźnika masy ciała (BMI) na skuteczność ESWL w leczeniu kamicy moczowodowej w grupie 855 chorych
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Igor Frulenko, Andrzej Sikorski, Krzysztof Safranow