PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Pacjent w obliczu choroby nowotworowej, hospitalizacji i leczenia
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Adam Gołąb, Marcin Słojewski