PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Leczenie operacyjnie w przypadku bezobjawowego raka nerkowokomórkowego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Imad Mohtar, Zbigniew Wolski