PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Charakterystyka onkologiczna guzów nerki rozpoznanych przypadkowo
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Jakub Dobruch, Andrzej Borówka, Roman Sosnowski, Stanisław Szempliński