PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Dwunastogodzinna ocena bólu u chorych poddanych biopsji gruczołu krokowego (TRUSTRUCUT)
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Roman Sosnowski, Stanisław Szempliński, Elza Modzelewska, Jakub Dobruch, Artur A. Antoniewicz, Andrzej Borówka