PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Prostatektomia radykalna w Polsce
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Jakub Dobruch, Andrzej Borówka, Artur A. Antoniewicz, Piotr Chłosta, Michał Szymański