PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Sprostowanie
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1980/33/4.

autorzy

Jerzy Zieliński

Do Redakcji „Urologii Polskiej"

Autor notatki pt. „Jubileusz prof. Jana Kucery", zamieszczonej na str. 14(5 w „Urol. Pol." nr 2/1960 pominął mój referat pt. ,,O zaburzeniach neurogennych pęcherza moczowego". Do sprostowania tego niedopatrzenia skłoniły mnie następu­jące 3 okoliczności: 1) cenię wysoko prof. Kućerę, zależy mi więc na tym, aby fakt wygłoszenia referatu dla uczczenia Jego Jubileuszu był znany, 2) referat wygłoszony po polsku został doskonale zrozumiany i bardzo życzliwie oceniony, a dr Griesbach z Nitry, który miał po mnie omówić to samo zagadnienie, stwierdził, że nie ma niczego do dodania i ograniczył się do kilku zdań, 3) sprawozdania z zagranicz­nych zjazdów, zamieszczone w naszym czasopiśmie, nigdy nie pomijały żadnego z polskich uczestników i referentów i zwyczaj ten należy utrzymać.

adres autorów

prof. dr Jerzy Zieliński
ul. Curie-Skłodowskiej 30/9
40-058 Katowice