PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Rzadka postać zapalnego pseudoguza pęcherza moczowego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2003/56/4.

autorzy

Zbigniew Kaletka 1, Wojciech Zajęcki 2, Mieczysław Fryczkowski 1, Andrzej Paradysz 1
1 Katedra i Klinika Urologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu
Kierownik kliniki: prof. dr hab. Mieczysław Fryczkowski
2 Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu
Kierownik katedry: dr hab. Andrzej Gabriel

słowa kluczowe

pęcherz moczowy, pseudoguz zapalny, myxoid

streszczenie

Przedstawiono przypadek młodej pacjentki z rozpoznaniem zmiany rozrostowej w obrębie pęcherza moczowego, której towarzyszył nasilony krwiomocz. W wyniku przeprowadzonej diagnostyki obrazowej (USG, TK) i cystoskopii stwierdzono obecność w obrębie pęcherza litego nacieku ściany prawej. Wykonano trzykrotną elektroresekcję, otrzymano niejednoznaczny wynik badania histopatologicznego. Nadal utrzymywało się krwawienie. Wykonano zabieg operacyjny częściowej resekcji pęcherza moczowego wraz ze zmianą. W badaniu histopatologicznym stwierdzono: Pseudotumor inflammatorius myxoides (PIM).
Występujący u ludzi młodych guz w pęcherzu moczowym przebiegający z masywnym krwiomoczem powinien nasuwać podejrzenie PIM. Skutecznym leczeniem PIM w obrębie pęcherza moczowego jest częściowa cystektomia.