PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Przypadek urazowego zerwania skóry prącia i moszny
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1979/32/1.

autorzy

Jerzy Atler, Witold Podstawski, Zbigniew Kwias
Klinika Urologiczna Instytutu Chirurgii AM w Poznaniu
Kierownik: doc. dr hab. W. Twardosz

streszczenie

Autorzy przedstawiają wyniki doraźnego leczenia operacyjnego urazo­wego zerwania skóry prącia i moszny wolnym przeszczepem skóry po­średniej grubości u 27 letniego mężczyzny.
Badanie kontrolne po 3 miesiącach wykazało prącie o skórze gład­kiej, przesuwalnej z pełną sprawnością seksualną.

Chory M.W. lat 27 (nr hist. chor. 227/76), przyjęty do Kliniki Urologicznej AM w Poznaniu z powodu oskalpowania prącia i częściowego moszny w stanie wstrzą­su urazowego w 5 godzinie po wypadku. Wypadek nastąpił w czasie pracy. Spodnie chorego zostały wciągnięte w przekaźnik mocy od traktora.

W chwili przyjęcia stwierdzono całkowite oskalpowanie prącia z 1 centymetro­wym odcinkiem blaszki wewnętrznej napletka, oraz częściowe oderwanie moszny z licznymi zabrudzonymi ranami miażdżonymi skóry. Moszna trzymała się na mostku skórnym szerokości ok. 4 cm w okolicy krocza. Nieuszkodzone jądra i pow­rózki nasienne leżały swobodnie na skórze moszny. Nie stwierdzono również uszko­dzenia ciał jamistych prącia i cewki. Krwawienie nieznaczne. Po wyprowadzeniu chorego ze wstrząsu przystąpiono do doraźnego odtwórczego zabiegu operacyjnego w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym.

Do pęcherza moczowego założono cewnik Foley'a 18 Chrr. Po oczyszczeniu ran wycięto zniszczoną skórę worka mosznowego i zeszyto ją pojedynczymi szwami pozostawiając w nim dwa dreny gumowe. Z bocznej powierzchni uda pobrano dermatomem Padgetta wolny przeszczep skóry pośredniej grubości o wymiarach około 15x8 cm. Zaopatrzono krwawiące naczynia na oskalpowanym prąciu i pokryto go wzdłuż długiej osi prostokątnymi płatami skóry o wymiarach 8X2 cm. Płaty dokładnie adoptowano i umocowano kilkoma pojedynczymi szwami do napletka (pozostałej blaszki wewnętrznej) i skóry moszny. Prącie naciągnięto przyszywając cewnik Foley'a do wędzidełka. Obwodowy odcinek cewnika przymocowano do pałąku rozpostartego nad kroczem uzyskując pionowe ustawienie prącia. Chorego leczono bez opatrunku, a przeszczepy zwilżano neomycyną — spray oraz panthe-nolem. Kilkakrotnie nacinano przeszczepy celem opróżnienia pęcherzyków zawie­rających treść ropną. Otrzymywał przez 10 dni antybiotyki i fenaktil w celu zapobieżenia bolesnym wzwodom prącia. W przebiegu pooperacyjnym stwierdzono stan podgorączkowy utrzymujący się przez 5 dni oraz miernego stopnia obrzęk moszny trwający Z tygodnie. Dreny z rany moszny usunięto w 6 dobie. Rany moszny zagoiły się doraźnie poza niewielkim ogniskiem martwicy o powierzchni monety 2-złotowej, która po wycięciu zagoiła się przez ziarninowanie. Przeszczep na prąciu wgoił się w całości. Wypisany do domu po trzech tygodniach w dobrym stanie z wygojonymi ranami.

W badaniu kontrolnym po 3 miesiącach stwierdzono prącie o skórze gładkiej, przesuwalnej z pełną sprawnością seksualną. Blizny na mosz-nie dostrzegalne z trudem (ryc. 1).

Omówienie

W doraźnie przeprowadzonej rekonstrukcji oskalpowania prącia i moszny należy zwrócić uwagę na następujące aspekty:

Operować natychmiast po wyprowadzeniu chorego ze wstrząsu urazowego.

Zakończyć operację jeśli to tylko możliwe w jednym etapie.

Zapewnić stały odpływ moczu z pęcherza moczowego.

Wolny przeszczep skórny dobrze goi się bez opatrunku i umożliwia stały wgląd w ranę.

Pod przeszczepionym płatem skórnym często dochodzi do tworzenia się zbiorniczków z ropą, których doraźne opróżnianie ma duży wpływ na wgojenie się przeszczepu.

Umocowanie prącia tak jak w opisanym przypadku zapobiega zsuwaniu się wolnego przeszczepu skórnego.

Niewłaściwe zaopatrzenie oskalpowania prącia i moszny prowadzi do rozległych blizn, przykurczów i wygięć, co w konsekwencji uniemożli­wia spółkowanie oraz może powodować utrudnienie w oddawaniu mo­czu.

piśmiennictwo

  1. Brygman A.: Urazowe zerwanie skóry prącia i moszny, Pol. Przeg. Chir., 1972, 6a, 1157.
  2. Dobrzęcki W., Marszałek W., Lorenz J., Rozległe oskalpowanie prącia, moszny i krocza. Pol. Przeg. Chir., 1963, 11a, 1247.
  3. Furman M., Jarewicz J., Grabiński J.: Postępowanie chirurgiczne w całkowitym oskalpowaniu prą­cia i moszny. Pol. Przeg. Chir., 1967, 10a, 1224.
  4. Jaroszewicz K., Dackiewicz J.: Przypadek zdarcia skóry z narządów płciowych męskich. Pol. Tyg. Lek., 1953, 8, 4, 139.
  5. Lipiński J.: Plastyka skóry prącia wolnym przeszczepem. Pol. Przeg. Chir., 1965, 12, 1255.
  6. Miliard D.R.: Scretal construction and reconstruction. Plastic and Reconctr. Surg. 1966, 38, 10.
  7. Swiesziulski S., Giedrejć-Juraha Z.: Postępo­wanie przy całkowitym pourazowym ubytku skóry prącia i moszny. Pol. Przeg. Chir.,1966, 4a, 384.
  8. Stępniewski J., Magońska-Oleszycka A.: Chirurgiczne lecze­nie oskalpowania prącia, moszny i krocza. Pol. Przeg. Chir., 1976, 2a, 329.

adres autorów

Klinika Urologiczna
ul. Długa 1/2
61-848 Poznań