PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Termoablacja: alternatywne rozwiązania i dylematy związane z postępowaniem w przypadkach nowotworów nerek
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2007/60/4.

autorzy

Marek Salagierski2, Maciej Salagierski1, Waldemar Różański2, Anna Salagierska-Barwińska3
1I Klinika Urologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2II Klinika Urologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
3Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

słowa kluczowe

nerka przezskórna termoablacja leczenie guz

streszczenie

Cel pracy.
Celem pracy jest przedstawienie doświadczeń w monitorowanej ultrasonograficznie przezskórnej termoablacji guzów
nerek.

Materiał i metoda.
W okresie od lipca 2002 do sierpnia 2008 roku wykonano 103 zabiegi termoablacji (TA) u chorych z nowotworami
nerek. Do zabiegu zakwalifikowano chorych w wieku 18-84 lat, (śr. 67 lat) ze zmianami o średnicy 17-59 mm (śr. 35 mm).
U większości chorych występowały przeciwwskazania do operacji. Przeważnie nie wykonywano biopsji diagnostycznych guza i chorych
kwalifikowano do TA na podstawie badań obrazowych. Zabiegi, trwające 10-15 min, przeprowadzano w krótkotrwałym znieczuleniu
ogólnym. Efekt zabiegu oceniano za pomocą tomografii komputerowej. Brak wzmocnienia kontrastowego uznawano za skuteczny
wynik leczenia.

Wyniki.
W średnim trzydziestomiesięcznym okresie obserwacji, dla grupy chorych kontrolowanych od 6 do 72 miesięcy, 98 guzów
94%) nie uległo wzmocnieniu kontrastowemu po jednym zabiegu, a 5 guzów (6%) po powtórnej TA. W 99 zabiegach (96%
zaobserwowano powikłań. Do drobnych powikłań doszło u czterech chorych. W trakcie obserwacji u jednego rozpoznano przerzut
do nadnercza po stronie operowanej, jeden chory zmarł z powodu raka trzustki.

Wnioski.
TA jest minimalnie inwazyjną, bezpieczną metodą postępowania w przypadkach małych nowotworów nerek. Mimo obiecujących
wyników, konieczna jest dalsza długoterminowa ocena onkologicznej skuteczności zabiegu.