PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Giant cavernous angioma of the scrotum and perineum operated on after clamping of the internal iliac arteries to control bleeding
Article published in Urologia Polska 2008/61/3.

authors

Adam Kwinta, Roman Rachtan, Tomasz Mrowiecki
Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczy „Chirurgia Jednego Dnia” Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie
Wojewódzki Oddział Chirurgii Naczyń Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie

keywords

scrotum cavernous angioma atypical operation

summary

Scrotal angiomas are extremely rare and tend to disappear in 90% of cases by the 7th year. They are usually operated on in childhood
and for this reason they are infrequently encountered in adults. We describe a case of giant cavernous angioma of the scrotum filling
up recurrently with blood. Because of its size and fear of hemorrhage from large caliber veins the tumor was excised surgically after
clamping of the internal iliac arteries.

references

 1. Pietura R: Zaburzenia rozwojowe układu naczyniowego. Angiologia. PZWL. Warszawa 2004; 481-490
 2. Keret D, Kam I, Ben-Arich Y, Hashmonai M: Scrotal cavernous haemangioma with a family history of cutaneus angioma. J Soc Med 1990, 83, 402-403.
 3. Mitsuhashi M, Harima M, Kobayakawa H, Asakawa: Racemose hemangioma of the scrotum: a case report. Hinyokika Kiyo 2002, 48, 8, 503-506.
 4. Krakowski J, Latała J, Byrski L, Nowak J: Naczyniak jamisty z jednoczesną kamicą nerki. Urol Pol 1993, 46, 2, 58-59.
 5. Szydełko T, Apoznański W, Dembowski J i in: Jamisty naczyniak chłonny nerki. Urol Pol 1997, 2, 62.
 6. Szynaka P, Zoch-Zwierz WM, Owsiejczuk P: Naczyniak jamisty pęcherza moczowego u ośmioletniej dziewczynki. Urol Pol 2006, 1,63-65.
 7. Zaleska-Dorobisz U, Jaworski W, Koltowska A, Moroń K: Scrotal and retroperitoneal lymphangioma of a 12-year-old boy: case report. Pol J Radiol 2005, 2, 90-92.
 8. Szcześniak C, Czaplicki M: Naczyniak jamisty moszny jako rzadka przyczyna krwawienia z dróg moczowych. Urol Pol 1997, 1, 87-88.
 9. Cooper TP, Anderson RG, Chapman WH: Hemangioma of the scrotum: a case report, review and comparition with varicocele. J Urol 1974, 112, 623.
 10. Zdrojowy R: Komentarz do pracy: Naczyniak jamisty moszny jako rzadka przyczyna krwawienia z dróg moczowych. Urol Pol 1997, 1, 89-90.
 11. Kasabach HH, Meritt KK: Capillary hemangioma with extensive purpura. Am J Dis Child 1940,59, 1063.
 12. Sasaki GH, Pang CY, Whitlif JL: Pathogenesis and treatment of infant skin strawberry hemangiomas: clinical and in vitro studies of hormonal effects. Piast Reconstr Surg 1984, 73, 359.

correspondence

Adam Kwinta
Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego
31-061 Kraków
ul. Trynitarska 11
tel. (012) 430 57 74
quintus.a1@wp.pl