PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

A case of urolithiasis as a symptom of primary hyperparathyroidism
Article published in Urologia Polska 2008/61/3.

authors

Krzysztof Tupikowski, Barbara Bucyk, Agnieszka Florczak, Jerzy Karwacki, Janusz Dembowski, Romuald Zdrojowy, Grażyna Bednarek-Tupikowska
Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu
Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Akademii Medycznej we Wrocławiu
Zakład Medycyny Nuklearnej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu

keywords

urinary tract urolithiasis primary hiperparathyroidism

summary

Calcium urinary stone disease is a typical symptom of primary hyperparathyroidism. This disease occurs in as many as 1-3‰ of humans, but
it often remains undiagnosed causing serious renal and bone complications. Authors present a case of woman with recurrent urinary stone
disease with many renal complications and bone destruction caused by primary hyperparathyroidism (PHP). PHP remained unrecognized for
approximately 40 years. Authors suggest calcium-phosphate metabolism evaluation should be performed in all cases of calcium urolithiasis.

references

  1. Bartoletti R, Cai T, Mondaini N et al: Epidemiology and risk factors in urolithiasis. Urol Int 2007, 79 (suppl 1), 3-7.
  2. Trinchieri A: Epidemiology of urolithisis. Arch Ital Urol Androl 1996, 68, 203-249.
  3. Ramello A, Vitale C, Marangella M: Epidemiology of nephrolithiasis. J Nephrol 2000, 13 (suppl 3); S45-S50.
  4. Porat A, Sherwood LM: Disorders of mineral homeostasis and bone, w: Kohler PO (red): Clinical Endocrinology, A Wiley Medical Publication, John Wiley & Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, 1986, pp 377-399.
  5. Potts JT Jr: Choroby przytarczyc i inne zaburzenia przebiegające z hiperlub hipokalcemią, w Fauci AS, Braunwald E, Isselbacher KJ, Wilson JD, Martin JB, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL (red): Interna Harrisona. Lublin,Wydawnictwo Czelej 2006, wyd. 14, t 3, str 3720-3751.
  6. Lewiński A: Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej ze szczególnym uwzględnieniem patologii przytarczyc, w Pawlikowski M (red): Zarys endokrynologii klinicznej, Warszawa, PZWL, 1996, 104-133.
  7. Mollerup CL, Lindewald H: Renal stones and primary hyperparathyroidism: natural history of renal stone disease after successful parathyroidectomy. World J Surg 1999, 23 (2), 173-175.
  8. Netter FH, Kolb FO, Roth SI: Parathyroid disorders and metabolic bone disease, w: The Ciba Collection of Medical Illustrations. Endocrine System and selected metabolic diseases. New York, Ciba Pharmacutical Company, 1981, vol 4, pp 177-187.

correspondence

Krzysztof Tupikowski
Klinika Urologii
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
tel./fax (071) 733 10 10/09
tupik@epf.pl