PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Urethral stricture in boys – own experience
Article published in Urologia Polska 2008/61/3.

authors

Marcin Polok, Wojciech Apoznański, Wojciech Jaworski
Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu

keywords

urethra urethral stricture urethrotomy calibration

summary

Introduction.

The treatment of urethral strictures among boys is controversial subject because of many various treatment options. Most of the literature refers to adult patients.

The aim of the study

was to compare and estimate the effectiveness of urethral strictures treatment in boys on the ground of self experience regarding reasons, methods and results of the treatment.

Material and method.

18 cases of urethral strictures treated in Children’s Surgery and Urology Department in Wroclaw were analysed. There were different methods of treatment applied: calibration, urethrotomy, laserotherapy and urethroplasty.

Results.

In follow-up examinations, which took place after finishing treatment from 6 to 12 months, in 12 cases the laserotherapy treatment was successful and the regression of symptoms was noticed. Two patients didn’t apply for examinations and in 3 boys the treatment was unsuccessful. After next 2 years of follow up in 11 cases excellent results of treatment were still present. The most effective treatment was laserotherapy (56%).

Conclusions.

The described method of urethral strictures treatment – laserotherapy – is suc-cessful in case of short segmental urethral strictures (<10 mm). The urethroplasty treatment is indicated in case of complete or long segmental urethral strictures (>15-20 mm). The calibration gives only temporary results. To get long-lasting result the other methods of urethral strictures treatment should be chosen.

references

 1. Marcheluk A, Koziak A: Leczenie w przypadkach nawrotowych zwężeń cewki moczowej u mężczyzn przy użyciu membrany z owodni ludzkiej. Urol Pol 2007, 3, 50-57.
 2. Wolski Z, Borówka A, Krzeski T: Uretrotomia metodą Otisa w leczeniu zwężeń cewki po operacjach spodziectwa. Urol Pol 1991, 1, 33-37.
 3. Buczyński A: Rekonstrukcje endoskopowe całkowitej pourazowej niedrożności cewki moczowej. Urol Pol 2006, 4, 99-103.
 4. Jaworski W, Apoznański W, Chrzan R: Leczenie nawracających zwężeń cewki moczowej u dzieci laserem neodymowym. (Treatment of Recurrent Pediatric Urethral Stricture with Neodymium Laser). Adv Clin Exp Med 2004, 13, 6, 981-985.
 5. Smith JA Jr, Dixon JA: Neodymium YAG laser treatment of benign urethral strictures. J Urol 1984, 131, 1080-1081.
 6. Perkash I: Ablation of urethral strictures using contact chisel crystal firing Neodymium YAG laser. J Urol 1997, 157, 809-813.
 7. Klijer R, Spruch T, Urban M: Miejscowa sterydoterapia połączona z rozszerzaniem w terapii jatrogennych zwężeń ujścia zewnętrznego męskiej cewki moczowej. Urol Pol 2001, 1, 15-19.
 8. Urbanowicz W, Mycek R: Urazy cewki moczowej u dzieci – analiza 7 przypadków. Urol Pol 2007, 60, 3.
 9. Png Jin Chye D, Chapple CR: Urethral Injuries Surgery. Surgery 1997, 997, 97-101
 10. Lynch TH, Martinez-Pineiro L, Plas E et al: Guidelines On Urological Trauma. Eur Urol 2005, 47 (1), 1-15.
 11. Holland AJA, Cohen RC, McKertich KMF, Cass DT: Urethral trauma in children. Pediatr Surg Int 2001, 17, 58-61.
 12. Brandes S, Borrelli J: Pelvic fractures and associated urologic injuries. World J Surg 2001, 25, 1578-1587.
 13. Mundy AR: Pelvic fracture injuries of the posterior urethra. World J Urol 1999, 17, 90-95.

correspondence

Marcin Polok
Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
ul. M. Curie-Skłodowskiej 52
50-369 Wrocław
tel. (071) 733 12 95
polok.m@gmail.com