PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Modified fenestration of tunica vaginalis in prevention of post-operative hydrocele in boys operated due to varicocele
Article published in Urologia Polska 2008/61/3.

authors

Marek Krakós, Mieczysław Miodek, Jerzy Niedzielski
Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 UM w Łodzi

keywords

varicocele adolescents laparoscopy reactive hydrocele tunica vaginalis fenestration

summary

Introduction.

Hydrocele is the most common complication after operative treatment of varico-cele. Its creation is an effect of disorders in balance between production and outflow of liquid within tunica vaginalis.

The aim of the study.

Evaluation of efficacy of modified fenestration of tunica vaginalis in pre-vention of post-operative hydrocele in boys operated due to varicocele.

Material and methods.

Medical records of 79 boys with left-sided varicocele, aged 12 to 18yrs (mean 14,7 yrs), treated in the Department of Pediatric Surgery and Urology in Lodz between 1997 and 2007 were analyzed. Patients were divided in two groups; Group I. – 42 boys who underwent laparoscopic varicocelectomy only, and Group II. – 37 patients who underwent varicocelectomy completed by tunica vaginalis fenestration of ipsilateral testis in authors’ modification.

Results.

Seven boys (16%) of Group I. and 3 patients of Group II. developed post-operative reactive hydrocele. Its incidence in patients after vericocelectomy with tunica vaginalis fenes-tration was statistically significantly lower than in boys after standard Palomo varicocelectomy (p<0.05).

Conclusions.

Ipsilateral triangle fenestration of tunica vaginalis done simultaneously with standard Palomo varicocelectomy may in authors’ opinion significantly decrease risk of post-operative hydrocele creation in adolescents with varicocele.

references

 1. Paduch DA, Niedzielski J, Skoog SJ: Diagnosis, evaluation and treatment of adolescent varicocele. Med Sci Monit 1999, 5, 1255-1267.
 2. Dohle GR: Varicocele is a common abnormality found in 11% of the general male population. Eur Urol 2006, 50 (2), 349-350.
 3. Niedzielski J, Paduch D, Raczynski P: Assessment of adolescent varicocele. Pediatr Surg Int 1997, 12, 5-6, 410-413.
 4. Paduch DA, Niedzielski J: Semen analysis in young men with varicocele: preliminary study. J Urol 1996, 156, 788-790.
 5. Kuzanski W, Olszewski A, Napieralski A, Niedzielski J: Badanie termograficzne w diagnozowaniu młodzieńczych żylaków powrózka nasiennego. Doniesienie wstępne. Urol Pol 2007, 2, 149-154.
 6. Niedzielski J, Paduch D, Miodek M: Nieoperacyjne leczenie nabytych wodniaków jąder u chłopców metodą sklerotyzacji aspiracyjnej przy użyciu tetracykliny. Urol Pol 2000, 53, 224-229.
 7. Hassan JM, Adams MC, Pope JC: 4th, Demarco RT, Brock JW 3rd: Hydrocele formation following laparoscopic varicocelectomy. J Urol 2006, 175, 1076-1079.
 8. Misseri R, Gershbein AB, Horowitz M, Glassberg KI: The adolescent varicocele. II: the incidence of hydrocele and delayed recurrent varicocele after varicocelectomy in a long-term follow-up. B J Urol Int 2001, 87, 6, 494-498.
 9. Niedzielski J, Paduch DA: Recurrence of varicocele after high retroperitoneal repair: implications of intraoperative venography. J Urol 2001, 165, 937-940.
 10. Lemack GE, Uzzo RG, Schlegel PN, Goldstein M: Microsurgical repair of the adolescent varicocele. J Urol 1998, 160, 1, 179-181.
 11. Minevich E, Wacksman J, Lewis AG, Sheldon CA: Inguinal microsurgical varicocelectomy in the adolescent: technique and preliminary results. J Uro 1998, 159, 3, 1022-1024.
 12. Al-Kandari AM, Shabaan H, Ibrahim HM et al: Comparison of outcomes of different varicocelectomy techniques: open inguinal, laparoscopic, and subinguinal microscopic varicocelectomy: a randomized clinical trial. Urology 2007, 69, 3, 417-420.
 13. Al-Said S, Al-Naimi A, Al-Ansari A et al: Varicocelectomy for Male Infertility: A Comparative Study of Open, Laparoscopic and Microsurgical Approaches. J Urol 2008, 20, w druku (PubMed).
 14. Goldstein M, Gilbert BR, Dicker AP et al: Microsurgical inguinal varicocelectomy with delivery of the testis: an artery and lymphatic sparing technique. J Urol 1992, 148, 6, 1808-1811.
 15. Kocvara R, Dvorácek J, Sedlácek J et al: Lymphatic sparing laparoscopic varicocelectomy: a microsurgical repair. J Urol 2005, 173, 5, 1751-1754.
 16. Glassberg KI, Poon SA, Gjertson CK: Laparoscopic Lymphatic sparing varicocelectomy in adolescents. J Urol 2008, 21, w druku (PubMed).
 17. Tsikopoulos GK, Roussis XS, Georgakis J et al: Does incision of the tunica vaginalis during the Palomo procedure prevent post-operative hydrocele? Br J Urol 1998, 82, 3, 462-463.
 18. Paduch DA, Niedzielski J: Repair versus observation in adolescent varicocele: a prospective study. J Urol 1997, 158, 1128-1132.
 19. Kumanov P, Robeva RN, Tomova A: Adolescent varicocele: who is at risk? Pediatrics 2008, 121 (1), 53-57.
 20. Ulasiński M: Ocena czynności jąder u mężczyzn po przebytym w dzieciństwie leczeniu operacyjnym z powodu varicocele. Surg Childh Intern 1998, VI, supl.2, 158-161.
 21. Atteya A, Amer M, AbdelHady A et al: Lymphatic vessel hydrodissection during varicocelectomy. Urology 2007, 70, 1, 165-167.
 22. Hopps CV, Lemer ML, Schlegel PN, Goldstein M: Intraoperative varicocele anatomy: a microscopic study of the inguinal versus subinguinal approach. J Urol 2003, 170, 6, 2366-2370.

correspondence

Jerzy Niedzielski
Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM
ul. Sporna 36/50
91-738 Łódź
tel. (042) 617 77 11
jniedzielski@surgery.pl