PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Obrzezanie – postępowaniem diagnostycznym i leczniczym zmian na prąciu wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Leszek Walczak, Sławomir Dutkiewicz, Sławomir Majewski, Stefania Jabłońska, Alojzy Witeska
Klinika Dermatologii i Wenorologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Zakład Profilaktyki i Epidemiologii Onkologicznej Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-
Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Centrum Attis w Warszawie
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

streszczenie

Wprowadzenie.

Leczenie stanów przednowotworowych i nowotworowych wywołanych przez HPV na prąciu stanowi problem w aspekcie rozległości zabiegu chirurgicznego (funkcje seksualne, jakość życia). Zmiany łagodne – PIN I zanikają zwykle po leczeniu przeciwzapalnym. Zmiany PIN II i III związane z zakażeniem HPV powinny być leczone oszczędzająco – rozległym obrzezaniem.

Cel pracy.

Ocena wyników leczenia zmian na napletku i żołędzi chorych z zakażeniem HPV.

Materiał i metody.

U 56 mężczyzn (w wieku od 38 do 74 lat) ze stulejką i zmianami atypowymi plamistymi i grudkowatymi na żołędzi, napletku i w okolicy ujścia cewki moczowej wykonano zabieg obrzezania. Następnie rozszerzona diagnostyka polegała na badaniach: peniskopii, cytologii z wymazem z cewki moczowej, badaniach wirusologicznych ukierunkowanych na wykrycie HPV DNA (PCR – reakcja łańcuchowa polimerazy i Hybrid Capture-2), testach odporności komórkowej oraz badaniach histopat. wycinków usuniętych tkanek.

Wyniki.

U 3 chorych stwierdzono squamous cell carcinoma G3 (wykryto HPV typów 16 i 18) i dalsza terapia polegała na częściowej amputacji prącia. U kolejnych 4 chorych wykryto spinal cell carcinoma i całkowicie usunięto im prącie. Następnie stwierdzono u 18 chorych raka płaskonabłonkowego rogowaciejącego G1 (wykryto HPV16) oraz u 11 chorych brodawki (HPV 11i 43); u kolejnych 7 pacjentów kłykciny kończyste, a u pozostałych 13 – przewlekły stan zapalny. Ostatnio wymienionym chorym
wykonano poszerzony zabieg obrzezania. Obserwacja wszystkich chorych od 2000 r. nie wykazała dotychczas wznowy.

Wnioski.

Wykonanie pełnej diagnostyki u naszych chorych pozwoliło na stwierdzenie etiologii zakażenia wirusem HPV w zmianach przednowotworowych i rakach prącia. Wykrycie w badaniach histopat. markerów zakażenia HPV w nabłonku płaskim stanowi wskazanie do oszczędzającego zabiegu usunięcia zmian na prąciu – zabiegu poszerzonego obrzezania.