PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Kolposuspensja z użyciem taśmy polipropylenowej u pacjentek z ortotopowym pęcherzem jelitowym – wyniki czynnościowe
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Marcin Życzkowski, Andrzej Paradysz, Maciej Szczębara, Mieczysław Fryczkowski
Katedra i Klinika Urologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

streszczenie

Wprowadzenie.

Kolposuspensja stosowana jest z dobrym skutkiem w przypadku wypadania narządu rodnego. Wzmocnienie dna miednicy małej tą metodą wydaje się być również użyteczne po cystektomii i wytworzeniu pęcherza jelitowego.

Cel pracy.

Wstępna ocena skuteczności kolposuspensji taśmą polipropylenową w uzyskaniu trzymania moczu u pacjentek po radykalnym usunięciu pęcherza moczowego i wytworzeniu ortotopowego pęcherza jelitowego.

Materiały i metody.

U 3 pacjentek, w wieku od 48 do 57 lat (śr. 52,3 roku), podczas cystektomii z wytworzeniem pęcherza jelitowego wykonano podwieszenie kikuta pochwy do promotorium. Do tego celu użyto taśmy szerokości 3 cm, wykonanej z siatki polipropylenowej do operacyjnego leczenia przepuklin Dallop PP TDM KTM. U wszystkich 3 pacjentek wykonano radykalne usunięcie pęcherza moczowego z powodu inwazyjnego raka pęcherza moczowego: u jednej w stadium pT3aN1M0 G3, drugiej – pT3aN0M0 G2 i trzeciej – pT2bN0M0 G2. U wszystkich pacjentek wytworzono ortotopowy pęcherz jelitowy sposobem Studera. Dwie pacjentki zostały poddane adjuwantowej chemioterapii. Pacjentki objęte są ścisłą kontrolą pooperacyjną, obejmującą również kontrolę stopnia trzymania moczu, na podstawie próby kaszlowej i godzinnego testu wkładkowego. Czas obserwacji wynosi od 3 do 24 miesięcy (śr. – 11 mies.). Kontrolne badania TK nie wykazały progresji choroby.

Wyniki.

U 2 pacjentek występuje subiektywne pełne trzymanie moczu, 1 zgłasza okresowo niewielkiego stopnia popuszczanie moczu. U wszystkich pacjentek próba kaszlowa i godzinny test wkładkowy są ujemne.

Wnioski.

1. Umocowanie do promotorium kikuta pochwy jest prostym sposobem jego stabilizacji i, tym samym, wzmocnienia podparcia dla szyi wytworzonego pęcherza. 2. Wydaje się, że ten mechanizm, oprócz delikatnego preparowania okolicy zwieracza, znacząco przyczynia się do poprawy trzymania moczu. 3. Kolposuspensja u pacjentek poddanych cystektomii z wytworzeniem pęcherza jelitowego jest cennym uzupełnieniem dotychczas stosowanych do poprawy trzymania moczu metod. 4. Metoda wymaga dalszych obserwacji i badań opartych na większej liczbie przypadków.