PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Czynniki ryzyka wczesnego nietrzymania moczu u pacjentów poddanych prostatektomii radykalnej z powodu raka stercza
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Piotr Radziszewski, Tomasz Borkowski, Andrzej Borkowski, Mariusz Majewski
Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
Zakład Fizjologii Klinicznej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

streszczenie

Wprowadzenie.

Prostatektomia radykalna (PR) wywołuje uraz nerwowomięśniowy szyi pęcherza i cewki moczowej. Wraz z wprowadzeniem technik oszczędzających nerwy, liczba pacjentów z nietrzymaniem moczu i zaburzeniami erekcji zmniejsza się. Jednak mimo dokładnego preparowania i oszczędzania nerwów, nadal pokaźna grupa pacjentów cierpi na nietrzymanie moczu lub ma opóźniony powrót funkcji trzymania moczu.

Cel pracy.

Prospektywna ocena wczesnych czynników ryzyka, które mogą sugerować wystąpienie nietrzymania moczu u pacjentów po PR.

Materiały i metody.

Dwudziestu pacjentów w wieku 57-67 lat (śr. 65 lat) poddano PR z powodu ograniczonego do narządu raka stercza. Cystometrię, badanie ciśnieniowo-przepływowe i profilometrię cewkową wykonano przed zabiegiem oraz w okresie 3-4 miesięcy po operacji. Stopień przeszkody podpęcherzowej oceniano według nomogramu Schaeffera, a za wartość prawidłową maksymalnego ciśnienia zamknięcia cewki moczowej (MUCP) uznano 80 cm H2O.

Wyniki.

Przed zabiegiem 7 pacjentów miało niskie MUCP (55-80, śr. 65 cm H2O), ponadto u 3 pacjentów z tej grupy istaniała również przeszkoda podpęcherzowa znacznego stopnia (IV i powyżej). Po PR 3 pacjentów nie trzymało moczu (używało więcej niż 1 podpaskę/dzień). MUCP u tych pacjentów było niskie, średnio 58 cmH2O (40-80 cm H2O). Badanie ciśnieniowo przepływowe wykazało obecność przeszkody podpęcherzowej u wszystkich 3 pacjentów. Zarówno przeszkoda podpęcherzowa, jak i niskie MUCP było rozpoznawane u tych pacjentów również przed operacją.

Wnioski.

W tych badaniach pilotażowych udało nam się zidentyfikować dwa istotne czynniki ryzyka wystąpienia wczesnego nietrzymania moczu: niskie MUCP (poniżej 80 cm H2O) i znaczna przeszkoda podpęcherzowa. Prawdopodobnie te czynniki warunkują również opóźniony powrót trzymania moczu u pacjentów po PR. Dlatego u pacjentów przed PR powinno się zalecać badanie urodynamiczne, jako narzędzie do określenia prawdopodobieństwa zachowania trzymania moczu po zabiegu.