PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wstępne doświadczenie z systemem TVT Secur w leczeniu chorych na wysiłkowe nietrzymanie moczu
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Mariusz Blewniewski, Waldemar Różański
II Klinika Urologii UM WSS im. M. Kopernika w Łodzi

streszczenie

Wprowadzenie.

Wysiłkowe nietrzymanie moczu (WNM) powstaje na skutek obniżenia szyi pęcherza i cewki moczowej z powodu wiotkości tkanek podtrzymujących oraz uszkodzenia cewkowego mechanizmu zwieraczowego. Wśród wielu metod leczenia WNM najczęściej stosowanymi są zabiegi podwieszające cewkę moczową.

Cel pracy.

Przedstawienie TVT Secur, nowej minimalnie inwazyjnej procedury leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.

Materiały i metody.

Od lutego 2007 roku do stycznia 2008 r. wykonano 10 zabiegów leczenia kobiet z nietrzymaniem moczu. Stosowano zabieg podwieszający cewkę moczową z użyciem taśmy TVT-S. Wiek operowanych chorych wynosił 55-76 lat (śr. 60). Rozpoznanie WNM ustalano na podstawie wywiadu – kwestionariusze, badania ginekologicznego, USG układu moczowego, badania urodynamicznego. Przeciętny czas trwania tego mini-inwazyjnego zabiegu wynosi około 15 min, a pobyt w szpitalu 1-2 dni. Okres obserwacji po zabiegu operowanych kobiet wynosił 3–12 miesięcy. TVT-Secur – składa się z 1.1 x 8 cm prolenowej laserowo ciętej taśmy, która jest pokryta na obu końcach materiałem wchłanianym. Dwuwarstwowe mocujące koncówki składają się z Vicryl- u oraz PDS, które pozwalają na fiksację bez użycia szwów. Materiał wchłania się po 90 dniach, zapewniając w tym czasie fiksację prolenowej taśmy. Wyprofilowane nierdzewne stalowe urządzenie z uwalniającym drutem taśmę, jest przyłączone do obu końców taśmy. Protezujący implant jest umiejscowiony pod środkowym odcinkiem cewki i umocowany w pozycji „hammock” do mięśnia zasłonowego wewnętrznego. W pozycji „U” implant umiejscowiono w tkance łącznej przepony moczowo-płciowej za kością łonową.

Wyniki.

W okresie pooperacyjnym obserwowano bardzo dużą skuteczność metody. Okres obserwacji 10 kobiet jest bardzo krótki. Wyleczenie uzyskano u 9 kobiet (90%), poprawę u 1 (10%). Wszystkie pacjentki dobrze zniosły zabieg, nie wystąpiły istotne powikłania śród- lub pooperacyjne. Nie doszło do uszkodzenia pęcherza moczowego podczas zakładania taśmy oraz mocowania do tylnej powierzchni kości łonowej. Zaleganie moczu po mikcji występowało u 2 kobiet, które ustąpiło po 5 dniach oraz objawy parć naglących u 1 kobiety, które ustąpiły 4 tygodnie po zabiegu. Należy zwrócić uwagę na kobiety operowane z powodu nawrotowego nietrzymania moczu (20%), u których uzyskano 100% wyleczeń a wcześniej były operowane przez ginekologów innymi metodami, ale nie typu „sling”.

Wnioski.

Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że metoda TVT-Secur leczenia WNM jest zabiegiem minimalnie inwazyjnym, bezpiecznym i skutecznym również w przypadkach nawrotowych. Krótki okres hospitalizacji stwarza możliwości szybszego powrotu operowanych pacjentek do pełnego zdrowia. Jednakże obiektywna ocena metody TVT S wymaga dłuższego okresu obserwacji.