PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Przypadek chorego z rakiem embrionalnym jądra lewego i guzem w atroficznym jądrze prawym
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Teresa Gawlik-Jakubczak, Stanisław Dobrzański, Jan Iwanicki
Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku

streszczenie

Wprowadzenie.

Rak jądra jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem w populacji młodych mężczyzn. Chorzy w wieku prokreacyjnym są poddani stresowi z powodu rozpoznania choroby nowotworowej, leczenia oraz perspektywy upośledzenia lub utraty płodności.

Cel pracy.

Przedstawiamy przypadek chorego z obustronnym guzem jąder, pragnącego zachować możliwość prokreacji.

Materiały i metody.

Chory lat 26 zgłosił się do urologa z powodu bolesnego powiększenia jądra prawego. Według chorego objawy pojawiły się 2 miesiące wcześniej. Zlecono standardową diagnostykę. W USG jądro lewe powiększone, zmienione w całości, guzowate, przebudowane, o niejednorodnej echogeniczności. W jądrze prawym, mniejszym, dwa ogniska o wzmożonej echogeniczności o średnicy 7 mm i 4 mm. AFP 21,39 IU/ml, bHCG w zakresie normy. RTG kl. Piersiowej – bez zmian ogniskowych. USG j. brzusznej – bez istotnej patologii w obrębie narządów jamy brzusznej. Chory, bezdzietny, planujący założenie rodziny, został poinformowany o podejrzeniu obustronnego nowotworu jąder i wynikających z tego konieczności leczenia, jak i możliwości utraty płodności. Został skierowany do placówki zajmującej się krioprotekcją nasienia, gdzie zamrożono pobrane od chorego nasienie. Wobec powyższego wykonano orchidektomię lewostronną radykalną i po założeniu klemu wycięto 7 mm, słabo odgraniczony guzek z jądra prawego, również z dostępu pachwinowego. Drugiej opisanej zmiany palpacyjnie nie zlokalizowano. Zwracało uwagę małe, wiotkie jądro prawe.
Pobrano dodatkowo wycinek z makroskopowo niezmienionej tkanki jądra prawego do oceny histopatologicznej. W przypadku tego chorego nie było możliwości pobrania tkanki do zamrożenia z jądra lewego, gdyż proces nowotworowy zajmował nieomal całe jądro. Zabieg i okres pooperacyjny bez powikłań.

Wyniki.

W badaniu histopat. Ca embryonale T1NxMx jądra lewego, guzek pobrany z jądra prawego – przewlekły aktywny proces zapalny z włóknieniem miąższu jądra. Nowotworu nie stwierdzono, nie znaleziono również cech aktywnej spermatogenezy. Poziom testosteronu w surowicy po operacji był w zakresie normy. W TK klatki piersiowej i jamy brzusznej nie stwierdzono zmian przerzutowych, jedynie węzły chłonne do 1 cm w przestrzeni zaotrzewnowej. Chory oczekuje obecnie na leczenie onkologiczne. Niestety nie jesteśmy w stanie określić jakości zdeponowanego nasienia.

Wnioski.

Należy rozważyć i poinformować chorego o możliwości krioprotekcji nasienia, nawet w przypadku, gdy pozostawiamy drugie jądro. W trakcie dokładnej diagnostyki może okazać się, że w pozostawionym jądrze brak prawidłowej aktywności plemnikotwórczej, przed leczeniem onkologicznym.