PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Obustronna resekcja guzów nerek
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Przemysław Dudek, Lech Lipiec, Jacek Adamczyk, Michał Lipowski
Oddział Urologii Szpital Specjalistyczny im. św. Łukasza w Końskich

streszczenie

Wprowadzenie.

Doniesienia potwierdzają możliwość skutecznego leczenia nerkooszczędzającego w przypadku nowotworów średnicy nawet powyżej 4 cm. Według wytycznych nadal złotym standardem pozostaje nefrektomia radykalna, a operacje nerko szczędzajace są wskazane jako metoda leczenia w przypadku nerki jedynej lub obustronnych guzów nerek.

Cel pracy.

Przedstawienie przypadku chorej z obustronnymi dużymi guzami nerek.

Materiały i metody.

75-letnia chora przyjęta do szpitala z powodu złego samopoczucia oraz stopniowej utarty masy ciała. W trakcie badań stwierdzono w USG, a następnie CT obustronne guzy nerek. W nerce lewej o wym. 7,5 x 6 x 5,5 cm (guz położony w górnym biegunie, ale w pobliżu wnęki nerki). W nerce prawej guz o wym. 6 x 5,5 x 5 cm położony w górnym biegunie oraz dodatkowo guzek nadnercza prawego o śr. 1 cm. Po konsultacji nefrologicznej i endokrynologicznej i wykonaniu badania naczyniowego, zadecydowano o obustronnej (dwuetapowej) nerkooszczedzającej operacji z usunięciem także nadnercza po stronie prawej. Pierwszy usunięto guz nerki lewej (zimne niedokrwienie ok. 32 min). Ze względu na niekorzystne położenie resekowało z guzem fragment żyły nerkowej. Druga operacja przeprowadzona po miesiącu – resekowano górny biegun nerki wraz z nadnerczem (niedokrwienie zimne ok. 22 min).

Wyniki.

Przebieg operacji i pooperacyjny bez powikłań. Po pierwszej operacji przemijająca niewydolność nerek z maksymalnymi wartościami stężeń mocznik: 65 mg/ dl, kreatynina 1,8 mg/dl. Wynik histopat. Ca. calarocellulare NG 4. Po drugiej operacji podwyższenie stężenia mocznika maksymalnie do 104,1 mg/dl oraz kreatyniny do 3,24. Przy wypisie mocznik 65 mg/dl, kreatynina 2,98 mg/dl. Wynik histopat. Ca. clarocellulare NG 2. W trakcie rocznej obserwacji (RTG klp., LDH.) nie stwierdzono cech wznowy miejscowej ani przerzutów odległych. Aktualne stężenie kreatyniny 2,0 mg/dl.

Wnioski.

W wybranych przypadkach można wykonać bezpiecznie resekcję obustronnych guzów nerek o śr. powyżej 4 cm z dobrym wynikiem onkologicznym i czynnościowym nerek. Metodę nerkooszczędzającą należy rozważyć w przypadku obustronnych guzów nerek. Konieczna jest wnikliwa diagnostyka także z badaniem naczyniowym oraz ścisła współpraca z oddziałem nefrologicznym.