PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Inflammatory pseudotumor – rzadka postać guza pęcherza moczowego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Adam Zakościelny, Agata Wlazło, Roman Sosnowski, Tomasz Demkow, Marcin Ligaj
Klinika Nowotworów Układu Moczowego, Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie
Zakład Patologii, Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie

streszczenie

Wprowadzenie.

Guz zapalny (GZ) (ang. inflammatory pseudotumor) jest rzadką postacią nowotworu pęcherza moczowego. Przebieg kliniczny GZ początkowo nie pozwala na jego zróżnicowanie z rakiem urotelialnym pęcherza moczowego.

Cel pracy.

Przedstawienie dwóch chorych z GZ.

Materiały i metody.

Retrospektywna analiza przypadków.

Wyniki.

I przypadek: 26-letnia pacjentka, która zgłosiła się do ginekologa z powodu zmiany rozrostowej zlokalizowanej w podbrzuszu, mającej łączność z pochwą rozpoznanej w przypadkowym badaniu USG bez towarzyszących objawów ze strony układu moczowego. W badaniach obrazowych wykazano łączność zmiany ze ścianą pęcherza moczowego. Pacjentce wykonano częściową resekcje pęcherza moczowego. W ciągu pięcioletniej obserwacji bez cech wznowy choroby. Drugi przypadek dotyczy 81-letniego pacjenta z podejrzeniem po pierwotnym TURT mięsaka pęcherza moczowego i rozpoznaniem GZ w kolejnym TURT. W badaniach obrazowych stwierdzono rozległy naciek na otaczające narządy. W związku z wiekiem, stopniem zaawansowania miejscowego oraz licznymi obciążeniami ogólnoustrojowymi odstąpiono od leczenia radykalnego. Po upływie pięciu miesięcy pacjent zmarł w przebiegu niewydolności wielonarządowej.

Wnioski.

W związku z rzadkim występowaniem GZ nie wypracowano dotychczas jednoznacznych zasad diagnostycznych i terapeutycznych.