PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Prof. Heinrich Klose (1879–1968) – chirurg w Wolnym Mieście Gdańsku
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Tadeusz Zajączkowski
Muelheim an der Ruhr, Niemcy

streszczenie

Wprowadzenie.

Tradycja szkolenia medycznego na poziomie średnim w Gdańsku sięga XVI wieku. W kwietniu 1935 roku na bazie oddziałów szpitala miejskiego oraz innych szpita-li gdańskich otwarto Gdańską Akademię Praktycznej Medycyny. W roku 1940 po utworzeniu nowych katedr i instytutów oraz sprowadzeniu dodatkowej kadry, przekształcono ją w pełne studium akademickiej medycyny. Zmieniono też nazwę na Medizinische Akademie Danzig (MAD). Wśród zasłużonych osób biorących udział w tworzeniu Akademii Medycznej w Wolnym Mieście Gdańsku był chirurg i naukowiec, prof. Heinrich Klose.

Cel pracy.

Przedstawienie znanego gdańskiego chirurga i naukowca profesora Heinricha Klose oraz pokazanie jego działalności w historycznie tak burzliwych czasach.

Materiał i metody.

W pracy wykorzystano materiały i dokumentację z bibliotek i archiwów, zarówno polskich jak i niemieckich.

Wyniki.

Profesor Klose był zasłużonym chirurgiem, najpierw jako ordynator oddziału chirurgicznego w szpitalu miejskim od 1924 roku, a w latach 1935-1945 jako dyrektor Kliniki Chirurgicznej w nowo powstałej MAD.W ostatnim dziesięcioleciu swej działalności oprócz rutynowych obowiązków kierownika kliniki szczególnie poświęcał się dydaktyce i szkoleniu studentów. Prowadził wykłady i różne kursy szkoleniowe, np. „Chirurgiczne operacje na zwłokach”, „Poliklinika chirurgiczna i mała chirurgia”, „Praktyczny kurs urologii endoskopowej”, a także „Prace w laboratorium kliniki chirurgicznej”. Od roku 1941 prowadził kurs z chirurgii wojskowej i wojennej (Wehr- und Kriegschirurgie).

Wnioski.

Profesor Klose był wybitnym specjalistą z zakresu chirurgii jamy brzusznej, sutka i tarczycy. Zajmował się też chirurgią układu moczowo-płciowego, a szczególnie nerek.