PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Portal internetowy poświęcony ultrasonografii urologicznej jako edukacyjna przestrzeń komunikowania się specjalistów wielu dziedzin
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Waldemar Białek, Paweł Michalak, Piotr Penza, Grzegorz Rycaj, Rafał Monkiewicz, Krzysztof Bar, Kamil Muc
Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej AM w Lublinie
Polska-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

streszczenie

Wprowadzenie.

Ultrasonografia jest powszechnie stosowaną metodą diagnostyki obrazowej, dzięki swoim szczególnym zaletom, cenioną przez klinicystów zajmujących się rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń urologicznych. Biorąc pod uwagę współczesne możliwości i bardzo dobre perspektywy rozwoju na przyszłość, Internet wydaje się doskonałą płaszczyzną wymiany informacji.

Cel pracy.

Stworzenie portalu poświęconego ultrasonograficznej diagnostyce urologicznej jako nowego wielofunkcyjnego narzędzia służącego urologom oraz specjalistom (w dziedzinie radiologii, onkologii, nefrologii, ginekologii, patomorfologii, medycyny rodzinnej i innym) współpracującym z urologami w procesie diagnozowania i leczenia schorzeń urologicznych.

Materiały i metody.

Zespół programistów wykonał projekt architektury programistycznej zgodnie ze specyfikacją zaproponowaną przez lekarza, a następnie stworzył oprogramowanie w technologii ASP.NET 2.0. Najważniejszym elementem projektu jest baza służąca gromadzeniu i przechowywaniu praktycznie nieograniczonej ilości danych, obsługiwana z poziomu Internetu. Głównym założeniem przedsięwzięcia było zbudowanie nowoczesnego a jednocześnie prostego w obsłudze portalu, który prezentowałby wszelkie aspekty związane z ultrasonograficzną diagnostyką urologiczną (naukowe, edukacyjne, komercyjne, społecznościowe itd.).

Wyniki.

Po 8 miesiącach współpracy programistów, ekspertów w dziedzinie multimediów oraz lekarzy portal ukazał się w Internecie. Portal zawiera multimedialną bazę przypadków klinicznych (zawierającą kompletne opisy od wywiadu po wizyty kontrolne, wysokiej jakości zdjęcia i filmy z badań ultrasonograficznych, nagrania z badań i zabiegów endoskopowych, schematy rysunkowe, obrazy radiologiczne, opisy i zdjęcia histopatologiczne, odpowiednie odsyłacze do piśmiennictwa i inne). Nietypowa przeglądarka multimediów umożliwia regulowanie parametrów wyświetlanego obrazu lub filmu, w zależności od preferencji użytkownika, pozwala również na analizowanie filmów niemal klatka po klatce. Na portal składa się również forum dyskusyjne, kalendarz kongresowy, mapa ośrodków ultrasonograficznej diagnostyki urologicznej, serwis przeznaczony dla pacjentów, strona poświęcona nowym technologiom, dział artykułów klinicznych, sprawozdań, opinii ekspertów, wyszukiwarka haseł oraz system subskrypcji nowych wiadomości. Portal może służyć kształceniu w systemie CME (możliwość logowania, dział ankiet, system zliczania).

Wnioski.

Opisywany portal internetowy został zaprojektowany jako wyjątkowe narzędzie przede wszystkim dla specjalistów, którzy stale pragną pogłębiać swoją wiedzę na temat sztuki ultrasonografii urologicznej, jednocześnie odczuwają potrzebę dzielenia się z innymi profesjonalistami własnymi doświadczeniami i opiniami. „Korzystajmy, dzieląc się własnym doświadczeniem”.