PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Różnorodność efektu fenotypowego mutacji R117H
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Aleksandra Norek, A. Sobczyńska-Tomaszewska, Jan Karol Wolski, D. Sands, M. Trawińska-Bartnicka, E. Sapiejko, K. Czerska, K. Wertheim, J. Bal
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
Przychodnia Leczenia Niepłodności „Novum” w Warszawie
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku

streszczenie

Wprowadzenie.

Mutacja R117H odpowiedzialna jest za redukcję poziomu ekspresji białka CYTR, czego wynikiem jest zaburzony transport jonów chlorkowych w obrębie apikalnej błony komórek nabłonkowych. Różnorodność efektu fenotypowego mutacji R117H jest szeroka: od klasycznej postaci mukowiscydozy (CF) poprzez niepłodność męską związaną z obustronnym brakiem nasieniowodów (CBAVD) do braku objawów klinicznych. Dodatkowy wpływ na efekt mutacji R117H ma polimorficzna sekwencja poliT w intronie 8 genu CFTR (IVS8T). Według danych literaturowych, wariant [R117H +IVS8 -7T lub 9T]/F508del jest najczęstszym genotypem odpowiedzialnym za CBAVD. Natomiast jeśli mutacja R117H występuje wraz z wariantem 5T w pozycji cis, wówczas obserwowany fenotyp odpowiada objawom klinicznym mukowiscydozy.

Cel pracy.

Ustalenie wpływu mutacji R117H, występującej równocześnie z wariantem innym niż 5T w locus IVS8, na efekt fenotypowy choroby.

Materiały i metody.

Badaniem objęto grupę dziewięciu pacjentów (4 z CF i 5 z azoospermią) o genotypie [R117H+IVS8-7T lub 9T]/[inna mutacja w genie CFTR]. Dane kliniczne pacjentów zbierano w okresie pomiędzy listopadem 2007 a styczniem 2008 r. Kompleksowa ocena badań diagnostycznych pacjentów polegała na porównaniu czynności płuc i trzustki oraz ocenie mikrobiologicznej.

Wnioski.

Mutacja R117H nawet bez obecności wariantu 5T w locus IVS8 może być odpowiedzialna zarówno za wystąpienie chorób CFTR-zależnych, takich jak niepłodność męska spowodowana azoospermią czy też CBAVD, jak również typową i atypową postać mukowiscydozy. Oczywiście w tym przypadku nie można wykluczyć wpływu innych genów znajdujących się w bliskim sąsiedztwie genu CFTR, a także czynników środowiskowych modulujących efekt fenotypowy choroby.