PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Odpływ pęcherzowo-moczowodowy – postępowanie zabiegowe. Leczenie operacyjne czy endoskopowe?
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Ryszard Hanecki, Andrzej Borkowski
Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

streszczenie

Wprowadzenie.

Odpływ pęcherzowo-moczowodowy jest jedną z najczęstszych patologii układu moczowego u dzieci, zaś wybór metody postępowania leczniczego w odpływie jednym z bardziej kontrowersyjnych zagadnień w urologii dziecięcej i pediatrii. Odpływ pęcherzowo-moczowodowy jest przyczyną bliznowacenia nerek, nadciśnienia tętniczego i, wreszcie, schyłkowej niewydolności nerek.

Cel pracy.

Zasadniczym celem leczenia odpływu jest zapobieżenie rozwojowi nefropatii odpływowej i umożliwienie prawidłowego wzrostu nerki.

Materiał i metody.

Klasyczne sposoby leczenia odpływu to – leczenie zachowawcze (profilaktyka antybakteryjna) oraz eliminacja odpływu na drodze procedur interwencyjnych (leczenie operacyjne oraz endoskopowe). To ostatnie zostało wprowadzone do postępowania klasycznego jako zdobycz kilkunastu ostatnich lat.

Wnioski.

Autorzy, na podstawie danych z piśmiennictwa oraz doświadczenia własnego (ponad 800 leczonych dzieci), dokonują próby oceny obu form leczenia zabiegowego ze szczególnym uwzględnieniem roli i miejsca leczenia endoskopowego (STING).