PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Czy ściana pęcherza może być skonstruowana in vitro z elementów pochodzących spoza układu moczowego?
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Tomasz Drewa, Victoria Sarafian, Zbigniew Wolski, Romana Joachimiak, Jan Sir, Anna Kaznica, Joanna Wisniewska-Skopinska5
Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu
Katedra i Zakład Biologii Medycznej, Uniwersytet Plovdiv, Bułgaria
Zakład Inżynierii Tkankowej, Katedra Biologii Medycznej, CM UMK w Bydgoszczy
Zakład Patologii, Centrum Onkologii w Bydgoszczy
Katedra i Zakład Chemii Ogólnej, UMK w Toruniu

streszczenie

Wprowadzenie.

Wykazano, że możliwe jest użycie komórek pochodzących spoza układu moczowego do konstrukcji ściany pęcherza in vivo.

Cel pracy.

Wykazanie, iż możliwa jest konstrukcja ściany pęcherza moczowego z komórek jak i rusztowania, które pochodzą z poza układu moczowego.

Materiały i metody.

Do doświadczeń użyto szczurów rasy Wistar. Komórki mieszków włosowych hodowano na podłożu DMEM (Sigma) wzbogaconym 10% surowicą wołową płodową i EGF (10 ng/ml; Sigma). Komórki barwiono za pomocą przeciwciał anty-cytokeratynowych (CloneMMF), anty-CD34 ianty-p63 (Dako, Denmark). Podłoże z kolagenu przygotowano ze szczurzych ogonów. Kolagenem pokryto sześciodołkowe płytki do wzrostu komórek. Na jeden dołek płytki wysiewano 15x103 komórek mieszków włosowych lub komórek nabłonka pęcherza moczowego i hodowano przez tydzień. Komórki w grupach kontrolnych hodowano na podłożu z polistyrenu. Po tygodniu żywotność komórek oceniano testem MTT (Sigma). Wykonano dokumentację fotograficzną.

Wyniki.

Komórki mieszków włosowych wykazywały ekspresję markerów nabłonkowych. Hodowle komórek mieszków włosowych wykazywały ekspresję białek CD34 i p63 nawet po 40 pasażu. Komórki te proliferowały bardzo szybko. Wykazano odpowiednio 292,5 ±33,3 x 103 i 167,4 ±24,9 x 103 rosnących na podłożu z polistyrenu i kolagenu. Komórki urotelialne barwiły się przeciwciałem przeciwko cytokeratynom, ale nie przeciwko CD34 i p63. Komórki urotelialne proliferowały wolno. Wykazano odpowiednio 40,0 ±4,2 x 103 i 4,5 ±1,8 x 103 rosnących na podłożu z polistyrenu i kolagenu.

Wnioski.

Komórki progenitorowe mieszków włosowych mogą być potencjalnie użyte do konstrukcji ściany pęcherza moczowego, ponieważ hodowle te gwarantują odpowiednią liczbę prawidłowych komórek do zasiedlenia wszczepu. Podłoże z kolagenu hamowało proliferację komórek mieszków włosowych i urotelialnych, prawdopodobnie wpływając na ich zróżnicowanie. Wydaje się, że możliwe jest skonstruowanie fragmentu ściany pęcherza moczowego z komórek jak i macierzy, które pochodzą spoza układu moczowego.