PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Technika częściowego wycięcia pęcherza moczowego metodą laparoskopową
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Piotr Chłosta, Artur A. Antoniewicz, Paweł Orłowski, Jarosław Jaskulski, Mateusz Obarzanowski, Paweł Olejniczak, Jakub Dobruch, Andrzej Borówka
Oddział Urologii, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
Klinika Urologii CMKP I Zespół Dydaktyki Urologicznej – Oddział Urologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

streszczenie

Wprowadzenie.

Wzrastająca dostępność technik endowizji umożliwia skuteczne przeprowadzenie laparoskopowego wycięcia częściowego pęcherza moczowego z powodu torbieli moczownika lub endometriozy.

Cel pracy.

Przedstawienie techniki częściowego wycięcia pęcherza wykonanego laparoskopowo.

Materiały i metody.

Film zrealizowano po zgromadzeniu doświadczenia w zakresie laparoskopowego, częściowego wycięcia pęcherza (LAP-PC). Zabiegi przeprowadzono w okresie od stycznia 2006 r. do stycznia 2008 r. u 4 chorych. Podczas operacji wykorzystywano 4 trokary (trzy 10 mm i jeden 5 mm). Zabieg wykonywano jednocześnie pod kontrolą laparoskopii i cystoskopii. Zmianę wycinano radykalnie z marginesem niezmienionej morfologicznie tkanki. U wszystkich chorych ścianę pęcherza moczowego zeszywano szwem dwuwarstwowym (ciągłym i węzełkowym). Podczas każdej operacji wykorzystywano koagulację bipolarną. Po operacji pozostawiano jeden dren ssący (14 F) w jamie otrzewnowej oraz cewnik drenujący pęcherz przezcewkowo.

Wyniki.

U wszystkich chorych operację przeprowadzono z powodzeniem, bez potrzeby konwersji. Średni czas operacji wynosił 55 min (45-85 min). Nie obserwowano żadnych powikłań w czasie ani we wczesnym okresie po operacji. Średni czas hospitalizacji wynosił 4 dni (3-5 dni). Średni czas pozostawienia cewnika w pęcherzu moczowym – 7 dni (6-10 dni). Na podstawie badania histopatologicznego stwierdzono przetrwałą torbiel moczownika w jednym, a endometriozę w trzech przypadkach.

Wnioski.

Przedstawiona operacja jest skuteczna i technicznie prosta. Jej inwazyjność jest istotnie mniejsza od klasycznego, operacyjnego częściowego wycięcia pęcherza moczowego. Sądzimy, że LAP-PC umożliwia sprawne i bezpieczne częściowe wycięcie pęcherza moczowego z powodu zmian łagodnych i stanowi wartościową alternatywę dla operacji klasycznych. Wykorzystanie koagulacji dwubiegunowej do zapewnienia hemostazy znacznie skraca czas operacji i ułatwia jej przeprowadzenie.