PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Technika wytwarzania zastępczego „ekonomicznego” pęcherza jelitowego po cystektomii radykalnej
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Tadeusz Fedus, Janusz Ławiński, Krystyna Pikor, Szczepan Pabiś, Jacek Tereszkiewicz
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rzeszowie

streszczenie

Wprowadzenie.

Cystektomia radykalna pozostaje nadal „złotym standardem” leczenia naciekającego raka pęcherza moczowego. Istnieje wiele metod chirurgicznego
wytwarzania ortotopowego pęcherza jelitowego z jelita cienkiego. Jednak żadna z nich nie jest pozbawiona wad. Autorzy prezentują prostą metodę wytwarzania
zastępczego pęcherza jelitowego, opisaną w 2005 roku przez Arnulfa Stenzla i nazywana „economic neobladder”.

Cel pracy.

Przedstawiamy film obrazujący technikę wykonania zastępczego, „ekonomicznego” pęcherza jelitowego po cystektomii radykalnej z powodu naciekającego
raka pęcherza moczowego.

Materiał i metody.

Po radykalnej cystektomii 40 cm jelita krętego jest izolowane, a następnie ułożone w kształcie litery „U”. Zaczynając 2-3 cm od obu „otwartych”
końców pętli jelitowej, zakładamy ciągły szew jelitowy surowicówkowo-mięśniówkowy dł. 8 cm, przy brzegu kreskowym, tworząc tzw. płytę jelitową. W dalszej kolejności
rozcinamy jelito na przeciwkreskowym brzegu na całej długości. Połączone moczowody (Wallacel) są umiejscowione pośrodku płyty jelitowej, przyszyte i schowane przez
zeszycie brzegów jelitowych. Kompletowanie pęcherza poprzecznym sfałdowaniem „U”, szyciem rozciętych ścian jelitowych i zespoleniem z kikutem cewki.

Wyniki.

Po wypróbowaniu różnych technik na przestrzeni lat przedstawiony tutaj sposób wytwarzania zastępczego pęcherza jelitowego jest „ekonomiczny” w
odniesieniu do: długości użytego jelita, skutecznego mechanizmu zabezpieczającego górne drogi moczowe przed refleksem, krótszego czasu trwania operacji w porównaniu
z innymi metodami.

Wnioski.

1. Zastępczy pęcherz jelitowy jest „ekonomiczny” w odniesieniu do długości użytego jelita (40 cm). 2. Technika poprzecznego sfałdowania jelita „U” zgodnie
z zasadami Goodvina łączy niskie ciśnienie w zbiorniku z łatwością jego wykonania i krótką linią szwów. 3. Zewnętrzny tunel wyścielony błoną surowiczą dla wszczepionych
moczowodów, stwarza doskonały mechanizm przeciwodpływowy z niskim odsetkiem zwężeń. 4. Technika Wallach 1 wszczepiania moczowodów pośrodku tylnej ściany
pęcherza umożliwia wykonanie procedur endourologicznych, szczególnie ureterorenoskopii. 5. Wyżej wymieniona technika wytwarzania zastepczego, „ekonomicznego”
pęcherza jelitowego ma zastosowanie zarówno u kobiet, jak i mężczyzn, w operacjach otwartych i laparoskopowych.