PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Podwieszenie cewki moczowej taśmą wyprowadzoną przez otwory zasłonowe u mężczyzny z nietrzymaniem moczu
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Zbigniew Wolski, Magdalena Mikulska-Jovanović, Bartosz Misterek
Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

streszczenie

Wprowadzenie.

Nietrzymanie moczu jest najbardziej niekorzystnym niepowodzeniem po operacjach na sterczu i cewce moczowej. Standardem leczenia jest implantacja sztucznego, hydraulicznego zwieracza cewki moczowej. Udoskonalenie techniki operacyjnej, nowe rodzaje taśm oraz dobre wyniki leczenia u kobiet spowodowały ponowne zastosowanie metody podwieszania u mężczyzn.

Cel pracy.

Przedstawienie na filmie techniki implantacji taśmy podwieszającej cewkę i wyprowadzoną przez otwory zasłonowe u mężczyzny z nietrzymaniem moczu.

Materiały i metody.

W znieczuleniu podpajęczym i ułożeniu litotomijnym – po dziesięciominutowym odkażeniu skóry krocza, narządów płciowych i pachwin, wprowadzeniu do pęcherza cewnika Foleya 16 F – nacięto skórę krocza na długości 6 cm. Wypreparowano cewkę moczową w jej części opuszkowej wraz z mięśniem opuszkowojamistym. Obustronnie wypreparowano przestrzeń pod odnogami ciał jamistych oraz nacięto skórę na długości ok. 2 cm nad otworami zasłonowymi w odległości 4 cm od linii pośrodkowej. Następnie specjalną helikalną, iglową prowadnicą przeprowadzono obustronnie monofilamentową taśmę I-STOP TOMS pod odnogami cial jamistych, poza ramieniem kości łonowej przez otwory zasłonowe. Pociągając przez końce taśmy, uzyskano wyraźne ucisnięcie dogłowowej części opuszki cewki moczowej. Nadmiar taśmy odcięto przy skórze pachwin. Taśmę przymocowano 4 szwami do mięśnia opuszkowojamistego. Rany wielokrotnie płukano roztworem antybiotyku. Naciętą skóre krocza i pachwin zamknięto pojedynczymi szwami.

Wyniki.

Podwieszenie cewki moczowej taśmą wyprowadzoną przez otwory zasłonowe może być korzystną alternatywą sztucznego zwieracza cewki moczowej u mężczyzn, zwłaszcza z umiarkowanym i średnim stopniami nietrzymania moczu. Wnioski. Podwieszenie cewki moczowej taśmą wyprowadzoną przez otwory zasłonowe może być korzystną alternatywą sztucznego zwieracza cewki moczowej u mężczyzn, szczególnie z umiarkowanym i średnim stopniami nietrzymania moczu.