PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Iniekcja toksyny botulinowej typu A (Dysport) w idiopatycznej nadreaktywności wypieracza
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Mariusz Blewniewski, Marek Jeromin, Waldemar Różański
II Klinika Urologii UM, WSS im. M. Kopernika w Łodzi

streszczenie

Wprowadzenie.

Toksyna botulinowa jest produkowana przez bakterie Clostridium, jedną z najniebezpieczniejszych znanych substancji. Toksyna jest silna, powoduje porażenie połączenia nerwowomięśniowego i dlatego powoduje denerwacje oraz atrofię ostrzykniętego mięśnia. Z powodu tej właściwości Dysport jest stosowany, gdy celem jest zmniejszenie napięcia mięśniowego lub selektywne osłabienie mięśnia. Dowypieraczowa iniekcja toksyny jest wysoce efektywna u pacjentów leczonych z powodu idiopatycznej nadreaktywności wypieracza.

Cel pracy.

Film pokazuje technikę dowypieraczowej iniekcji toksyny botulinowej przy użyciu iniekcji przezcewkowej w idiopatycznej nadreaktywności wypieracza.

Materiały i metody.

Wszystkie kobiety wyraziły zgodę na leczenie, wiedząc, że odległe efekty leczenia nie są znane. Kobiety poinformowano również o ryzyku cewnikowania po zabiegu. Zabieg wykonywano w znieczuleniu ogólnym. Profilaktycznie podawano antybiotyk (fluorochinolon). Cystoskopia była wykonana przy użyciu optyki 0 stopni. Dysport podawano igłą 23G. Długość części roboczej igły wynosi 45 cm. Dysport 500 jednostek został rozpuszczony w 20-30 ml soli. Pęcherz był wypełniany; 500 jednostek Dysportu przy IOAB wstrzykiwano do wypielacza.. Wykonywano 20-30 oddzielnych wkłuć po 1 ml, używając dwóch strzykawek, a przestrzeń martwa była przepłukana solą.

Wyniki.

Wszystkie kobiety były badane przed oraz 2 i 4 miesiące z wykorzystaniem dziennika mikcji oraz skali VAS, a cystometria była wykonywana tylko przed zabiegiem. U wszystkich leczonych kobiet następuje zmniejszenie objawów LUTS.

Wnioski.

Przezcewkowa iniekcja jest łatwa do wykonania. Procedura trwa poniżej 30 minut. Rekomendujemy tę procedurę kobietom, które bezskutecznie leczono
antycholinergikami.