PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Nowa metoda leczenia chorych na wysiłkowe nietrzymanie moczu z zastosowaniem zestawu TVT-Secur „U”
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Mariusz Blewniewski, Michał Markowski, Marek Jeromin, Waldemar Różański
II Klinika Urologii UM, WSS im. M. Kopernika w Łodzi

streszczenie

Wprowadzenie.

Nietrzymanie moczu można uznać za chorobę społeczną, ponieważ wskaźnik występowania w populacji naszego kraju wynosi powyżej 5%. Częstość występowania wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) u kobiet zależy od wieku, rodzaju pracy, chorób towarzyszących, jak również schorzeń położniczych i ginekologicznych. Istotne znaczenie w patofizjologii WNM ma starszy wiek, ponieważ towarzyszy mu niedobór hormonów, zmiany w strukturze tkanki łącznej.

Cel pracy.

Przedstawienie TVT Secur, nowej minimalnie inwazyjnej procedury leczenia wysiłkowego nieotrzymania moczu u kobiet.

Materiały i metody. Film przedstawia nową minimalnie inwazyjną technikę leczenia operacyjnego wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, stosowaną w naszej Klinice od 2007 r. TVT-Secur – składa się z 1.1 x 8 cm prolenowej laserowo ciętej taśmy, która jest pokryta na obu końcach materiałem wchłanianym. Dwuwarstwowe mocujące końcówki składają się z Vicrylu oraz PDS, które pozwalają na fiksację bez użycia szwów. Materiał wchłania się po 90 dniach, zapewniając w tym czasie fiksację prolenowej taśmy. Wyprofilowane nierdzewne stalowe urządzenie z uwalniającym drutem taśmę jest przyłączone do obu końców taśmy. Protezujący implant jest umiejscowiony pod środkowym odcinkiem cewki i umocowany w pozycji „hammock” do mięśnia zasłonowego wewnętrznego lub w pozycji „U”. Implant jest umiejscowiony w tkance łącznej przepony moczowo-płciowej za kością łonową.

Wyniki.

Obserwowano dużą efektywność metody w okresie pooperacyjnym. Zabieg był dobrze tolerowany przez wszystkie pacjentki, nie było obserwowanych śród- i pooperacyjnych powikłań. Nie wystąpiło uszkodzenie pęcherza moczowego podczas zakładania taśmy przy użyciu instrumentu na tylną powierzchnię kości łonowej. Zaleganie moczu po mikcji wystąpiło u 2 chorych, ale ustąpiło po 5 dniach, a objawy parć naglących, które wystąpiły u 1 chorej ustąpiły po 4 tygodniach.

Wnioski.

TVT-S „U” system leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu jest zabiegiem minimalnie inwazyjnym, bezpiecznym i skutecznym również w przypadkach nawrotowych.