PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Sprawozdanie z pobytu szkoleniowego we Włoszech
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1979/32/2.

autorzy

Wojciech Słuczanowski

W dniach 16.XI.77 r. do 26.XI.77 r. na zaproszenie firmy „Bellco" z Mirandoli przebywałem we Włoszech wraz z czteroosobową grupą lekarzy z Ośrodków He­modializy. Pobyt miał na celu zapoznanie się z produkcją i obsługą sprzętu do hemodializy wytwarzanego przez w/w firmę, jak też szkolenie, poznanie organi­zacji i metod leczenia we włoskich Ośrodkach Dializy.

Wizytę rozpoczęliśmy od zwiedzania zakładów firmy „Bellco" w Mirandoli. Zakłady produkują kompletne urządzenia do hemodializy Unimat-77, dializatory zwojowe Vita-2, aparaty jednorazowego użytku do podłączenia hemodializy, igły jednorazowego użytku do hemodializy. Wyposażenie zakładu w nowoczesny park maszynowy pozwala na taśmową wysoko zautomatyzowaną produkcję. Zwraca uwagę dobra organizacja pracy, czystość i jałowość produkowanego sprzętu zwłasz­cza jednorazowego użytku (sterylizacja gazowa przy pomocy tlenku etylenu). Materiały plastyczne używane do produkcji są okresowo badane w laboratorium zakładowym na obecność metali i innych substancji toksycznych. Po zwiedzeniu zakładów odbyła się konferencja z przedstawicielem kierownictwa firmy, na któ­rej mogliśmy się podzielić własnymi uwagami i doświadczeniem zdobytym pod­czas użytkowania „Unimatu" firmy „Bellco". Zapoznano nas z usprawnieniami jakie zastosowano w nowo produkowanych Unimatach jak też z nowym asorty­mentem produkcji firmy. Firma rozpoczęła produkcję nowej pompy ultrafitra-cyjnej płynu dializacyjnego, która umożliwia uzyskanie ujemnego ciśnienia pły­nu do — 600 mmHg. Pompa ta może być zainstalowana w formie przystawki do „sztucznej nerki" — pozwala na znaczne odwodnienie chorego. Opierając się na własnym doświadczeniu w przeszło rocznym użytkowaniu „Unimatu" firmy „Bell­co" mogę stwierdzić, że jest to bardzo przydatne urządzenie do leczenia tak ostrej jak i przewlekłej niewydolności nerek, ze względu na prostotę obsługi, wysoki stopień automatyki jak i możliwość szybkiego podłączenia chorego do hemodiali­zy. „Unimat" dzięki łatwości obsługi może mieć zastosowanie w dializie domo­wej.

W następnych dniach pobytu miałem możność odwiedzenia Ośrodka Dializy i Oddziału Nefrologicznego Szpitala Ogólnego w Treviso prowincji Wenecja. Ośro­dek Dializy i Oddział Nefrologiczny kierowane przez prof. V. Dalia Rosa posiada 18 stanowisk do hemodializy w 3 salach po 6 stanowisk. Płyn dializacyjny dostar­czany jest do poszczególnych stanowisk z centralnego systemu wytwarzania płynu firmy „Dasco". W osobnym budynku mieści się 8 stanowisk wyposażonych w „Unimat" firmy „Bellco" dla leczenia chorych z dodatnim antygenem Australia. W Ośrodku leczy się dializą 100 chorych z powodu przewlekłej niewydolności ne­rek w szpitalu i 40 chorych w domu chorego przy pomocy „sztucznej nerki" typu „Travenol" lub „Unimat" Bellco. Chorzy i ich rodziny obsługujące dializę w do­mu przechodzą 3 miesięczne szkolenie w szpitalu. Do tego celu w Ośrodku wy­dzielono osobno 3 stanowiska hemodializy. Wszystkie stanowiska dializacyjne wy­posażone są w łóżko-wagi.

Przeciętne przeżycie chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializą wynosi 8 lat. Kwalifikacja chorych do leczenia niezależna od wieku chorego i od przyczyny przewlekłej niewydolności nerek. Praktycznie dializowani są wszyscy chorzy z przewlekłą niewydolnością nerek wymagający tego leczenia. Podczas pobytu w Ośrodku miałem możność zapoznać się praktycznie z tzw. „suchą dializą" stosowaną przy znacznym przewodnieniu chorego. Chorzy diali­zowani są 3X w tygodniu po 4—5 do 6 godzin na dwie zmiany podczas dnia. Do podłączenia do dializy wytwarza się u chorych połączenia tętniczo-żylne bok do końca lub przetoki tętniczo-żylne zewnętrzne. Zwraca uwagę dobry stopień rehabilitacji chorych leczonych w przewlekłym programie dializy. Miałem możność odwiedzenia chorych dializowanych w domu. Metoda ta pozwala na wysoki stopień rehabilitacji chorego, eliminuje możliwość zakażeń wewnątrzszpitalnych jest jednak dość kosztowna.

W ostatnim dniu pobytu zwiedzałem zakłady firmy „Stilmas" w Settala koło Milano. Zakład produkuje urządzenia do oczyszczania i demineralizacji wody bar­dzo przydatne dla Ośrodków Dializy. Celowym wydaje się zaopatrzenie Ośrodków Dializ w takie urządzenia. Szkolenie było bardzo pożyteczne. Umożliwiło ono mi dokładnie zapoznać się ze sprzętem eksploatowanym w naszych Ośrodkach. Zapoznałem się dzięki temu pobytowi z nowymi poglądami i metodami leczenia. Wydaje się, że ważnym problemem w naszej pracy jest ujednolicenie sprzętu do hemodializy, aparatów, dializatorów jak i oprzyrządowania w oparciu o im­port lub produkcję własną czy też licencyjną zwłaszcza sprzętu jednorazowego użytku.

Na zakończenie chciałbym podziękować firmie „Bellco" za miłe przyjęcie, dobrą organizację pobytu jak też firmie „Varimex" i Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej za umożliwienie wyjazdu do Włoch.