PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Sympozjum Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Urologicznego i Komisji Urologii Komitetu Patofizjologii PAN w Warszawie
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1994/47/1-2.

autorzy

WSTĘP

W dniu 14 kwietnia 1993 r. odbyło się w Warszawie Sympozjum zorganizowane przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Urologicznego i Komisję Urologii

Komitetu Patofizjologii PAN.

Zaproszony na konferencję znany urolog angielski dr Philip Smith z St. James\\\'s

University Hospital w Leeds wygłosił 2 referaty, które zamieszczamy poniżej.

Publikacjami tymi chcemy zapoczątkować stopniowe wprowadzenie do „Urologii Polskiej\\\" doniesień w języku angielskim. Może to uczynić nasze pismo bardziej atrakcyjnym dla urologów z poza Polski i tym samym podnieść jego poziom przez łatwiejsze pozyskiwanie wartościowych publikacji.

Dr. Philip Smith przedstawia 2 doniesienia:

— W pierwszym z nich dzieli się swoimi wątpliwościami na temat leczenia raka stercza. Prezentuje pogląd typowy dla urologów angielskich i skandynawskich, którzy uważają, że dopóki nie poznamy czynników prognostycznych odpowiedzialnych za rozwój naturalny raka stercza, wartość leczenia radykalnego a tym bardziej badań przesiewowych pozostaje kontrowersyjna. W leczeniu raka zaawansowanego uważa, że zbyt wcześnie zrezygnowano z taniej i skutecznej terapii Stilbestrolem (zwłaszcza, jeżeli obniżymy odsetek objawów ubocznych przez dołączenie aspiryny) na rzecz znacznie droższych sposobów manipulacji hormonalnej. — W doniesieniu drugim w sposób bardzo interesujący autor przedstawił doświadczenia w leczeniu powierzchownych nowotworów pęcherza wynikłe z wielo- letniej pracy w EORTC (European Organization for Research and Treatment of the Cancer) i MRC (Medical Research Council), a w szczególności roli chemioterapii dopęcherzowej.

Gorąco zachęcam do lektury obu doniesień