PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Leiomyoma pęcherza moczowego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1993/46/4.

autorzy

Jerzy Swierż, Jacek Ogrodnik, Bronisław Stawarz
Z Kliniki Urologii Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w Warszawie
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. med. B. Stawarz

streszczenie

Przedstawiono 39-letnią chorą, u której stwierdzono bardzo rzadko występujące
w pęcherzu moczowym, utkanie nowotworu łagodnego, o typie leiomyoma

W urologii, nowotwory pęcherza moczowego, pod względem częstości wy- stępowania, zajmują drugie miejsce po guzach stercza. Około 95% guzów pęcherza moczowego jest typu nabłonkowego. Jedynie ok. 5% stanowią nowotwory nienabłon- kowe, zarówno łagodne (wlókniak, śluzak, mięśniak, naczyniak) jak i złośliwe typu mięsaka (3). Do bardzo rzadko przedstawianych postaci nowotworów łagodnych, rosnących w pęcherzu moczowym należy zaliczyć guz o typie leiomyoma (1, 2, 3, 4).

Opis chorego 39-letnia chora T.M., (nr hist. chor. 13288/93) została przyjęta do Kliniki Urologii z powodu częstomoczu, szczególnie nocnego, który utrzymywał się od kilku miesięcy.

Towarzyszyło temu uczucie ciężkości w podbrzuszu połączone z niewielkimi bólami. W roku 1988 przebyła bez powikłań cięcie cesarskie.

W badaniu cystoskopowym stwierdzono gładki, okrągły guz, zlokalizowany na granicy ściany przedniej i dolnej, który pokryty byl niezmienioną błoną śluzową. Tomografia kom- puterowa uwidoczniła w pęcherzu moczowym, okrągły twór egzofityczny, wychodzący ze ściany przednio-dolnej o wymiarach 5x4x4 cm. Nie stwierdzono naciekania struktur sąsiednich. Obraz pozostałych narządów jamy brzusznej prawidłowy. W dniu 27.08.93 cięciem nad- łonowym, z wycięciem starej blizny po cięciu cesarskim, odsłonięto pęcherz moczowy. W jego szczycie na pograniczu z jamą otrzewnej wyczuwało się ruchomy guz wielkości dużej pięści.

Otwarto pęcherz moczowy poniżej guza. Nie stwierdzono zmian patologicznych w szyi pęcherza, jego trójkącie oraz w ujściach moczowodowych. Do pęcherza wprowadzono cewnik 18 Chr.

Przylegający do szczytu pęcherza guz nie powodował żadnych zmian na jego śluzówce, która była całkowicie niezmieniona. Od guza stosunkowo łatwo oddzielono pęcherz moczowy i zamknięto go dwuwarstwowo. Bez trudności oddzielono guz od otrzewnej i usunięto go w całości. Jama otrzewnej nie była otwierana.

W badaniu mikroskopowym (nr badania: 6966/993) stwierdzono utkanie o charakterze leiomyoma pęcherza moczowego. Usunięty w całości guz pęcherza moczowego przedstawiono na ryc. 1.

OMÓWIENIE

Przedstawiono 39-letnią chorą, u której po usunięciu guza pęcherza moczowego, stwierdzono bardzo rzadko występujące utkanie nowotworu łagodnego o typie leiomyoma. W ciągu ostatnich lat, przedstawiono jedynie pojedyńcze przypadki tego nowotworu w pęcherzu moczowym (1, 2, 3, 4). Wszyscy autorzy, którzy dotychczas przedstawili opisy chorych z takim nowotworem są zgodni, że najczęściej występuje on u kobiet w młodym wieku, często nie powodując żadnych objawów klinicznych.

Leczeniem z wyboru jest całkowite wycięcie tego nowotworu, po którym nie stwierdzono występowania nawrotów choroby (1, 2, 3, 4). Zwrócono uwagę, że podczas zabiegu operacyjnego stosunkowo łatwo można oddzielić guz od otaczających tkanek, co zaobserwowali również inni autorzy (1, 2, 3, 4).

piśmiennictwo

  1. 1. Koskwuo I., Ala-Opas M.: Leiomyoma of the bladder. Casw report. Scand J. Urol.Nephrol., 1992, 26, 193. —
  2. 2. Kulkami J., Kamat M., Chinoy R.:Bladder leiomyoma in pregnancy: a case report. Tumori. 1992, 78, 414. —
  3. 3. Lopez-de-Alda-Gonzales A., Rodriguez-Minon-Cifuentes J\\\'.: Bladder leiomyoma. Report of a new case. Arch. Esp. Urol., 1991, 44, 1145. —
  4. 4. Maya M., Slywotzky C: Urinary bladder leiomyoma: magnetic resonance imaging findings. Urol. Radiol., 1992, 14, 197.

adres autorów

lek. med. Jerzy Swierż,
00-909 Warszawa, ul. Szaserów 128
Klinika Urologii Centralnego Szpitala Klinicznego WAM