PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urazowe oderwania tętnicy nadbrzusznej dolnej po wykonanej operacji mikronaczyniowej z powodu impotencji
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1992/45/1.

autorzy

Jacek Kudelski, Tadeusz Werel
Z Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Białymstoku Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med J. Darewicz

streszczenie

Przedstawiono 39-letniego mężczyznę, leczonego w Klinice Urologii z powodu zaburzeń funkcji płciowych. Chory po upływie miesiąca od wykonanej operacji naczyniowej sposobem Virag III doznał urazowego oderwania tętnicy nabrzusznej dolnej powyżej miejsca mikrozespołenia.

Jedną z metod leczenia impotencji są operacje mikronaczyniowe (2). Wskazane są one w organicznych zaburzeniach funkcji płciowych o podłożu naczyniowym, których tłem może być niewydolność żylna, tętnicza lub mieszana (1,4). Rodzaj zastosowanej operacji zależy od mechanizmu zaburzeń naczyniowych.

Z powikłań obserwowane są: zwężenie lub zarośnięcie zespolenia, zakrzepica, nadmierne przekrwienie prącia, zakażenie, priapizm lub zwłóknienie ciał jamistych (3).

Urwanie tętnicy nabrzusznej dolnej jest powikłaniem bardzo rzadkim. W dostępnym piśmiennictwie nie znaleziono tego typu doniesienia. Z tego powodu pragniemy przedstawić własną obserwację.

Opis przypadku

Chory TJ., lat 39, (nr hist. chor. 3796/142/91), byt hospitalizowany w Klinice Urologii AMB z powodu impotencji o podłożu naczyniowym. Podstawą tego rozpoznania były: patologiczne odpływy z ciał jamistych prącia stwierdzone w czasie kawernozografii dynamicznej oraz ujemny test papawerynowy. Wykonano arterializację żyły grzbietowej głębokiej prącia sposobem Virag polegającą na zespoleniu tętnicy nabrzusznej dolnej z żyłą grzbietową prącia głęboką sposobem koniec do końca. Przebieg pooperacyjny niepowikłany. Badanie przepływu krwi wykonane po operacji wykazało drożność zespolenia. Pacjent wypisany do domu w stanie ogólnym dobrym.

Chory został przyjęty ponownie z powodu pojawienia się nagłego bólu w okolicy spojenia łonowego, który wystąpił po silnym uciśnięciu przez krawędź bagażnika samochodowego. Badaniem przedmiotowym stwierdzono rozległy krwiak podbrzusza, prącia i moszny. Podejrzewając uszkodzenie układu naczyniowego odsłonięto miejsce zespolenia ewakuując dużą ilość skrzepów. Stwierdzono urwanie tętnicy nabrzusznej dolnej ok. 0,5 cm od miejsca zespolenia. Ze względu na bardzo duży krwiak zrezygnowano z doraźnej reanastomozy podwiązując tętnicę nabrzuszną dolną.

OMÓWIENIE

Ze względu na mechanizm uszkodzenia układu naczyniowego można podzielić obrażenia tętnic na: tępe, w których może dojść do stłuczenia lub przy silniej działających urazach do całkowitego przerwania ciągłości tętnicy oraz na przenikające, w których może nastąpić zranienie ściany tętnicy lub całkowite jej przecięcie.

W przedstawionej obserwacji przyczyna urwania tętnicy nabrzusznej dolnej wydaje się być złożona i należy ją wiązać z konwergencją dwóch składowych: siły rozciągającej i uciskającej tętnicę do spojenia łonowego. Niewątpliwy wpływ miał też fakt przemieszczenia tętnicy pod skórę, przez co straciła ona naturalną osłonę tkanek. Planowana operacja naprawcza będzie polegała na ponownym zespoleniu tętnicy nabrzusznej dolnej z żyłą grzbietową głęboką prącia (1).

piśmiennictwo

  1. 1. Darewicz J., Gałek L.\\\\ Arterializacja żyły grzbietowej prącia głębokiej w leczeniu impotencji pochodzenia naczyniowego. Urol. Pol., 1990, 43, 2, 86. —
  2. 2. Darewicz J., Gałek L., Darewicz B., Badyda J.\\\\ Chirurgiczne leczenie impotencji pochodzenia naczyniowego. II Sympozjum Mikrochirurgii Polskiego Towarzystwa Chirurgów Piast, i Rekonstrukcji. Wrocław 1990. Materiały zjazdowe. —
  3. 3. Darewicz J., Gałek L.\\\\ Rewaskularyzacja ciał jamistych prącia w leczeniu impotencji naczyniopochodnej. Urol. Pol., 1990, 43, 1, 13. —
  4. 4. Darewicz J., Gałek L., Rogowski K.: Sprawozdanie z III Światowego zjazdu na temat leczenia impotencji. Boston 1988. Urol. Pol., 1989, 42, 2, 133.

adres autorów

lek. med. Jacek Kudelski Klinika Urologii Akademii Medycznej ul. M. Sklodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok