PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wspomnienie pośmiertne o lekarzu medycyny Romanie Ostatku (z Oddziału Urologicznego Szpitala Chirurgii Urazowej w Warszawie)
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1993/46/2.

autorzy

Andrzej Musierowicz
Z Oddziału Urologicznego Szpitala Chirurgii Urazowej w Warszawie Ordynator: Prof. dr hab. med. A. Musierowicz

22 kwietnia 1990 roku zmarł w Warszawie lekarz medycyny, specjalista chirurg — urolog, zastępca ordynatora Oddziału Urologicznego Szpitala Wolskiego w Warszawie. Zasłużony lekarz Dzielnicy Wola i lecznictwa warszawskiego.

Roman Ostatek urodził się 23 sierpnia 1923 roku w Sopocie koło Radomia. W tym mieście w Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w 1946 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął studia socjologiczne i filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim. Tytuł magistra uzyskał w 1952 roku po obronie pracy pt. „Podstawowe zagadnienia etyki i deontologii lekarskiej\\\". Równolegle od 1950 roku studiował na Wydziale Lekarskim A.M. w Warszawie. Dyplom lekarza medycyny otrzymał w 1956 r. Pracę lekarską rozpoczął w Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie równocześnie bądąc zatrudnionym w Instytucie Historii Nauki P.A.N. Od 1959 roku związał się na całe życie zawodowe ze Szpitalem Wolskim przy ul. Kasprzaka. Na początku pracował w charakterze młodszego a następnie starszego asystenta w IV Klinice Chirurgicznej A.M. pod kierunkiem prof. Dryjskiego gdzie uzyskał w 1962 roku specjalizację I stopnia z chirurgii. Następnie był zatrudniony w Oddziale Urologicznym kolejno pod kierunkiem dr med. Czubalskiego, doc. Dackiewicza i doc. Kazonia. Od 1980- 1989 roku był moim zastępcą. Specjalizację II stopnia z urologii zdał w 1969 roku. Poza tym pracował w Poradniach Urologicznych, w Spółdzielni Lekarskiej w Warszawie i pełnił funkcję konsultanta urologa w Centrum Rehabilitacji w Konstancinie i Szpitalu Chirurgii Urazowej przy ul. Barskiej.

Roman Ostatek był dobrym diagnostą, posiadał intuicję lekarską, która wynikała z jego wiedzy i doświadczenia klinicznego. Zabiegi operacyjne wykonywał anatomicznie, pewnie czysto i skutecznie. Dobrze opanował zarówno technikę operacji otwartych jak i zabiegów endoskopowych. Celował w zabiegach uroginekologicznych. Był zwolennikiem zespołowych operacji z ginekologiem. Przez wiele lat zajmował się nietrzymaniem moczu u kobiet i zgromadził pokaźny materiał własny. Niestety nie zdążył tego materiału w pełni wykorzystać. Był człowiekiem skromnym, pracowitym, bez reszty oddany cierpiącym. Zdobył sobie sympatię, zaufanie i wdzięczność rzeszy chorych. Był czynnym członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego i Lekarskiego. Brał aktywny udział w posiedzeniach naukowych, sympozjach i zjazdach. Wygłaszał referaty i zabierał głos w dyskusji. Pozostawił po sobie kilka prac ogłoszonych drukiem. W uznaniu jego zasług został uhonorowany medalem 40 lecia PRL. Odszedł od nas wspaniały człowiek, lekarz, urolog, którego pamięć pozostanie zawsze żywa w gronie przyjaciół, współpracowników i chorych.

PRACE LEKARZA MEDYCYNY ROMANA OSTATKA

1. Współautorzy i Ostatek R.: Przypadek przetoki pęcherzowo-macicznej operowanej z użyciem kleju

Urol. Pol. 1978.31.149.

2. Współautorzy i Ostatek R.: Dwa przypadki guzów Wilmsa u dorosłych. Wiad. Lek. 1984.37.1038.

adres autorów

Prof. dr hab. med. Andrzej Musierowicz 02-315 Warszawa, ul. Barska 16/20 Szpital Chirurgii Urazowej Oddział Urologii
Praca wpłynęła do Redakcji: 1993.02.15