PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Priapizm jako jeden z pierwszych objawów w zaawansowanym raku pęcherza moczowego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1992/45/3.

autorzy

Eugeniusz Malczyk, Tadeusz Werel, Jacek Kudelski
Z Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Białymstoku Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med. J. Darewicz

streszczenie

Przedstawiono chorego, u którego rak pęcherza moczowego naciekający narządy miednicy mniejszej spowodował długotrwały, bolesny wzwód prącia, będący jednym z pierwszych objawów choroby.

Rak pęcherza moczowego manifestuje się najczęściej krwiomoczem, dolegliwościami dyzurycznymi oraz dolegliwościami bólowymi zlokalizowanymi w podbrzuszu i okolicy krzyżowej. Jednym z rzadszych objawów jest priapizm.

Opis przypadku

Chory J. U., lat 53, nr hist. choroby 376/91, został przyjęty do Kliniki z powodu długotrwałego, bolesnego wzwodu prącia. Choroba trwała około 3 tygodnie, a jej powstanie i rozwój nie były związane z pobudzeniem seksualnym. Ponadto chory podał, że od roku odczuwał dolegliwości dyzuryczne.

Badaniem dwuręcznym stwierdzono rozległy, twardy, nieruchomy naciek nowotworowy obejmujący pęcherz moczowy, gruczoł krokowy i okoliczne tkanki. Cystoskopia i ultrasonografia dopęcherzowa potwierdziły zaawansowanie choroby, które określono jako T4. Badanie histopatologiczne nr 635761, wykazało: carcinoma urotheliae.

Bezpośrednio po przyjęciu chorego operowano. Nacięto oba ciała jamiste i stwierdzono daleko posunięty proces włóknienia z obecnością zalegającej mazistej treści krwistej. Założono stały drenaż obu ciał jamistych oraz opatrunek uciskowy na prącie. W ciągu kilku najbliższych dni dreny przepłukiwano. W wyniku takiego leczenia uzyskano efekt w postaci zwiotczenia prącia.

OMÓWIENIE

Mechanizm powstawania priapizmu nie został ostatecznie wyjaśniony. Przyjmuje się, że w około 65,0% ma on charakter idiopatyczny. W tej grupie chorych obserwowano nawroty, które czasami są związane z nadmiernym, długotrwałym pobudzeniem seksualnym (4).

Istotną przyczyną w powstawaniu priapizmu są choroby układu krwionośnego wśród nich niedokrwistość sierpowata, białaczka limfatyczna i szpikowa (2).

U pewnej części chorych zaburzenia neurologiczne spełniają decydującą rolę. Są to urazy, stany zapalne i guzy rdzenia kręgowego (3).

W piśmiennictwie są opisywanie przypadki priapizmu wywołanego chorobami narządów miednicy mniejszej. Są to między innymi stany zapalne i procesy neoplazmatyczne gruczołu krokowego i pęcherza moczowego (1).

U naszego chorego długotrwały, bolesny wzwód prącia najprawdopodobniej został spowodowany naciekiem neoplazmatycznym w miednicy mniejszej, który zaburzył ukrwienie i odpływ krwi żylnej z ciał jamistych.

Wcześniejsze objawy choroby w postaci delikatnych objawów dyzurycznych chory zbagatelizował i dopiero długotrwały, bolesny wzwód prącia zmusił go do wizyty u lekarza.

Jak widać, na podstawie przedstawionego chorego priapizm może być jednym z pierwszych, choć rzadkich, objawów raka pęcherza moczowego.

piśmiennictwo

  1. 1. Larocąe M., Cosgrove M.: Priapism: a review of 46 case. J. Urol., 1974, 112, 770. —
  2. 2. Nelson J., Winter Ch.: Priapism: evolution of management in 48 patients in a 22-year series J. Urol., 1977, 117, 455., —
  3. 3. Wasmer J., Carrion H., Mekras G., Politano V.: Evaluation and treatment of priapism. J. Urol., 1981, 125, 204. —
  4. 4. Winter Ch., McDowell G.: Experience with 105 patients with priapism: update review of all aspects. J. Urol., 1988, 140, 980.

adres autorów

dr med. Eugeniusz Malczyk ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a 15-276 Białystok Klinika Urologii