PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jednostronne, wrodzone odsznurowanie najądrza jako możliwa przyczyna bezpłodności
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1992/45/3.

autorzy

Eugeniusz Malczyk, Barbara Darewicz, Krzysztof Rogowski
Z Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Białymstoku Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med. J. Darewicz

streszczenie

Opisano chorego z rzadką wadą wrodzoną w postaci odsznurowanego najądrza co było prawdopodobną przyczyną bezpłodności.

Wśród wielu wad wrodzonych dotyczących jąder i najądrzy, odsznurowanie najądrza należy do rzadkości. Wada ta, przy braku lub osłabieniu czynności plemnikotwórcze) w drugim jądrze, decyduje o bezpłodności chorego.

Opis przypadku

Chory Ch. Z., lat 39, z zawodu spawacz, hist. choroby nr 1372/92, został przyjęty do Kliniki Urologii AMB z powodu bezpłodności oraz lewostronnego wnętrowstwa. Ponadto zgłaszał dolegliwości bólowe w okolicy lewej pachwiny, które miały charakter przewlekły i nasilały się po wysiłku fizycznym i stosunkach płciowych.

Badaniem przedmiotowym stwierdzono: po stronie lewej jądro mniejsze od prawego, umieszczone w kanale pachwinowym. Prawe jądro, najądrze i nasieniowód bez zmian. Badanie nasienia wykazało: ilość plemników w 1 ml 11000000, liczba całkowita pl. 66000000, pH — 8, ruchliwość — sporadyczna, leukocyty 0-1 wpw, komórki okrągłe, 4-8-14 wpw, 37,0% formy patologiczne.

Zakładając sprowadzenie lewego jądra do moszny przystąpiono do operacji w czasie której stwierdzono: jądro lewe, mniejsze od prawego o prawidłowej konsystencji leży w pobliżu pierścienia pachwinowego zewnętrznego (badanie histopatologiczne wycinka nr 664468: obraz mikroskopowy odpowiada wnętrowstu). Najądrze małe, hipoplastyczne, odsznurowane od jądra, połączone z nasieniowodem. Ponieważ nasieniowód w obrębie kanału pachwinowego był niedrożny, wycięto zmieniony odcinek z najądrzem, a jądro sprowadzono do moszny i ustalono je za pomocą szwów z osłonkami.

OMÓWIENIE

Znaczenie wad wrodzonych męskiej gonady płciowej związane jest z jej dwiema podstawowymi czynnościami: endogenną i plemnikotwórczą. Niezstąpienie jąder lub przemieszczenie w inną okolicę na przykład na krocze, powoduje osłabienie ich czynności z uwagi na podwyższoną ciepłotę otoczenia w stosunku do moszny (1, 2). Zdarzają się też wady bardziej złożone jak np. niezstąpienie jądra w jamie brzusznej z dwoma najądrzami i jednym nasieniowodem itp. (2, 4).

Istotne znaczenie dla powstawania i prawidłowego obrazu nasienia mają, obok innych przyczyn, wady najądrzy takie jak brak części ogonowej, trzonu a niekiedy całkowita ich ageneza (3).

Dyskusyjną pozostaje sprawa jaki wpływ miały stwierdzone zmiany w postaci odsznurowanego najądrza i umieszczenie jądra lewego w kanale pachwinowym na powstanie bezpłodności chorego zważywszy, że po stronie prawej stosunki anatomiczne pozostawały prawidłowe, więc teoretycznie zapewniające całkowicie zdolność do zapłodnienia.Na niewystarczającą ilość plemników w ejakulacie naszego chorego miało prawdopodobnie wpływ kilka czynników:

— odsznurowanie lewego najądrza i niewłaściwa lokalizacja lewego jądra,

— zaistniałe czynniki genetyczne,

— możliwe uszkodzenie jądra po stronie prawej na skutek reakcji immunolo gicznej wywołanej przez zmienione jądro i najądrze po stronie lewej,

Jaki był udział w tych procesach odsznurowanego i zmienionego hipoplastycznie najądrza po jednej stronie z całą pewnością odpowiedzieć trudno. Nie mniej wydaje się, że mógł być motywem sprawczym w splocie różnych czynników prowadzących do bezpłodności.

piśmiennictwo

  1. 1. Hadżiselinowić F., Herzog B., Huff D., Menardi G.\\\\\\\\ The morphometric histopathology of undescend testes and testes asociated with incarcerated inguinal hernia. A comparative study. J. Urol., 1991, 146, 627. —
  2. 2. Kowalski A., Olszewski S., Olechowicz E.\\\\\\\\ Przypadek przemieszczenia jądra na krocze. Urol. Pol., 1980, 33, 1, 73. —
  3. 3. Molnar J., Szarvas F.: Andrologia, PZWL — Warszawa 1984. —
  4. 4. Shabtal F., Schwartz A., Hart J., Halbrecht J., Kimche D.\\\\\\\\ Chromosal anomaly and malformation syndrome with abdominal polyorchidism. J. Urol., 1991, 146, 823.

adres autorów

dr med. Eugeniusz Malczyk ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a 15-276 Białystok Klinika Urologii