PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Rzadka obserwacja chorego z oparzeniem żołędzi prącia
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1992/45/3.

autorzy

Tadeusz Werel, Eugeniusz Malczyk, Jacek Kudelski
Z Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Białymstoku Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med. J. Darewicz

streszczenie

Przedstawiono chorego z oparzeniem prącia ograniczonym do żołędzi spowodowanym wybuchem pojemnika po aerozolu.

Urazy zewnętrznych narządów płciowych najczęściej są następstwem wypadków komunikacyjnych, postrzałów, wypadków przy pracy lub czynów przestępczych (1, 2). Czasem dochodzi do nich w czasie stosunków płciowych. Mogą one dotyczyć wyłącznie prącia, moszny, bądź prącia i moszny jednocześnie. W dostępnym nam piśmiennictwie nie znaleźliśmy doniesień opisujących oparzenia ograniczone do żołędzi prącia.

Opis przypadku

Chory T. C, lat 42, kawaler, nr hist. chor. 15241/91 przyjęty do Kliniki z powodu silnego bólu i pieczenia prącia. Według relacji chorego doznał on urazu spowodowanego wybuchem wrzuconego do pieca pustego opakowania po leku w aerozolu. W momencie wybuchu drzwiczki pieca były uchylone, a główna jego siła skierowana w okolicę krocza. Bliższych szczegółów podać nie potrafił tłumacząc to doznanym szokiem.

W badaniu przedmiotowym stwierdzono symetrycznie wokół ujścia zewnętrznego cewki moczowej żywe zaczerwienienie, odwarstwienie naskórka z niewielkim wysiękiem oraz obrzęk żołędzi prącia. Przedstawiony obraz odpowiadał oparzeniu II° (ryc. 1).

Jednocześnie nie zaobserwowano jakichkolwiek zmian patologicznych w obrębie napletka, pozostałej części prącia i krocza. Wyniki badań laboratoryjnych prawidłowe. W leczeniu w celu uniknięcia drażniącego działania moczu na uszkodzony naskórek wprowadzono do pęcherza cewnik Foleya 16 Char. Zapobiegawczo przed zakażeniem układu moczowego podawano furagin trzy razy dziennie dwie tabletki. Miejscowo stosowano maść fibrolan. W piątej dobie hospitalizacji obrzęk żołędzi ustąpił, rumień skóry uległ wyraźnemu osłabieniu. Miejsce największego uszkodzenia naskórka na szczycie prącia pokryło się strupem. W szóstej dobie chorego wypisano do domu. W badaniu kontrolnym po dwóch tygodniach stwierdzono całkowite wygojenie oparzenia.

OMÓWIENIE

Spośród oparzeń, o różnym umiejscowieniu, rzadkością są spostrzeżenia obejmujące wyłącznie zewnętrzne narządy płciowe. W nielicznych opracowaniach ujmuje się je najczęściej w grupie oparzeń okolicy krocza (3). Zwykle też swym zasięgiem obejmują sąsiednie okolice ciała. Przedstawione przez nas oparzenie żołędzi prącia nie stanowiło problemu pod względem diagnostycznym i terapeutycznym. Jego niezwykłość wynika natomiast z lokalizacji jak i okoliczności powstania. Okazało się bowiem,

że nie należy lekceważyć ostrzeżeń producenta, aby nie wrzucać pustych pojemników po aerozolu do ognia. Sądzimy, że opisany przez nas chory stanowić będzie uzupełnienie opracowań ujmujących niezwykłe urazy zewnętrznych narządów płciowych.

piśmiennictwo

  1. 1. Bertini J. E.Jr., Corriere J. N.Jr.: The etiology and management of genital injuries. J. Trauma., 1988, 28, 8, 1278. —
  2. 2. Cass A. S., Gleich P., Smith C: Male genital injuries from external trauma. Br. J. Urol., 1985. 57, 4, 467. —
  3. 3. Peck M. D., Boileau M. A., Grube B. J., Heimbach D. M.: The management of burns to the perineum and genitals. J. Bum. Care. Rehab, 1990, 11, 1, 54.

adres autorów

lek. med. Tadeusz Werel ul. M. Sklodowskiej-Curie 24a 15-276 Białystok Klinika Urologii AM