PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Łatwe i tanie usprawiedliwienie zespolenia cewkowopęcherzowego po prostatektomii radykalnej
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1992/45/3.

autorzy

Andrzej Stokłosa
Z Oddziału Urologicznego Szpitala Bielańskiego w Warszawie Ordynator Oddziału: dr n. med. J. Szymanowski

streszczenie

Przedstawiono własną metodę zespalania kikuta cewki moczowej z szyją pęcherza moczowego po radykalnym wycięciu gruczołu krokowego z powodu raka. Metodą tą operowano do tej pory 13 chorych stwierdzając, że zapewnia on dobre uwidocznienie cewki oraz znacznie ułatwia i przyspiesza dokładne zakładanie szwów łączących cewkę z szyją pęcherza.

Sposób radykalnej prostatektomii wprowadzony przez Walsha znacznie ułatwił wykonywanie tej operacji, ale ciągle poszukuje się metod ułatwiających wykonanie dokładnego zespolenia kikuta cewki z szyją pęcherza (1, 2, 3, 4, 5). Po odcięciu od wierzchołka prostaty cewka „znika\\\\\\\" w przeponie moczo-płciowej co znacznie utrudnia założenie szwów zespalających ją z szyją pęcherza. Dobre uwidocznienie kikuta cewki umożliwia precyzyjne zespolenie „śluzówka cewki do śluzówki pęcherza\\\\\\\" i ułatwia kontrolę krwawienia z okolicznych naczyń krwionośnych. Wszystko to ma wpływ na skrócenie czasu trwania operacji, zmniejszenie utraty krwi przez chorego i daje większe szanse na dobre trzymanie moczu. Dla dobrego uwidocznienia cewki stosuje się różne metody jak: ucisk na krocze z zewnątrz, wycinanie spojenia łonowego, zakładanie szwów „wiodących\\\\\\\" na cewkę przed jej odcięciem, czy też dość kosztowne urządzenia specjalnej konstrukcji (1, 2) itp.

MATERIAŁ I METODA

Ryc. 1

W latach 1987-1992 w naszym oddziale urologicznym wykonano 20 prostatektomii radykalnych z powodu raka. Ostatnich 13 chorych, leczonych w okresie od marca

1990 r. do stycznia 1992 r. operowano stosując, przy zespoleniu pęcherza z kikutem cewki moczowej, metodę własną. Po wycięciu stercza wprowadza się do cewki cewnik Foleya nr 22 Charr, naciągnięty na metalowy prowadnik — sonda Benique nr 10 Charr. (ryc. 1) tak, aby koniec cewnika wystawał do jamy brzusznej z odciętego końca cewki, a balonik cewnika znajdował się w opuszce cewki moczowej. Wypełnienie balonika, zależnie od szerokości cewki 2,0-5,0 ml płynu umożliwia dobrą stabilizację urządzenia i poprzez lekkie jego wypchnięcie w kierunku jamy brzusznej pozwala na dobrą ekspozycję cewki (ryc. 2).

Następnie można bez większych trudności założyć na cewkę (od zewnątrz do środka) 4-6 szwów z chromowanego catgutu lub vicrylu nr 00. Z kolei szwy te przeprowadza się przez dopasowaną do przekroju cewki szyję pęcherza moczowego (od wewnątrz na zewnątrz), uzyskując dobre przyleganie śluzówek cewki i pęcherza.

WYNIKI

Zastosowanie przedstawionej powyżej, własnej metody zespalania cewki z szyją pęcherza u chorych po prostatektomii radykalnej było możliwe podczas wszystkich 13 operacji, w porównaniu z 7 operacjami wykonywanymi wcześniej, znacznie ułatwiało wykonanie zespolenia. Nigdy nie doszło do uszkodzenia cewki przez balon, a możliwość łatwej zmiany jego objętości pozwoliła na zastosowanie w/w modyfikacji bez względu na szerokość cewki (bez potrzeby użycia innej sondy Benique lub cewnika). Na podkreślenie zasługuje prostota metody, niska cena i możliwość jej zastosowania w każdym oddziale urologicznym bez potrzeby zakupu jakiegokolwiek, dodatkowego wyposażenia.

piśmiennictwo

  1. 1. Frohlich G., Wordehoff A.\\\\\\\\ Der harnrohrenprotraktor. Urologe A. 1990, 29, 155. —
  2. 2. Roth R. A.: An improved expanding tip urethral suture guide for use in radical prostatectomy. J. Urol., 1991, 146, 2 390. —
  3. 3. Szymanowski J., Koźmińska E., Stokłosa A.: Prostatektomia radykalna u chorych na raka stercza (doniesienie wstępne). Urol. Pol., 1990, 43, 4, 245.
  4. 4. Walsh P. C, Quinlan D. M., Morton R. A., Steiner M. S.: Radical retropubic prostatectomy. Improved anastomosis and urinary continence. Urol. Clin. N. Amer., 1990, 17, 679. —
  5. 5. Walsh P. C: Radical retropubic prostatectomy. Campbell\\\\\\\'s Urology, 1986, 2754-2775.

adres autorów

lek. med. Andrzej Stokłosa 01-391 Warszawa, ul. Anieli Krzywoń 4 m. 13