PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Mięsak mięśni poprzecznie prążkowanych pę cherza moczowego u dorosłej kobiety
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1991/44/3.

autorzy

Zofia Krauze-Balwińska, Mieczysław Fryczkowski, Zbigniew Szczurek, Andrzej Paradysz, Daniel Sabat
Z II Katedry i Kliniki Urologii Śl. AM w Zabrzu Kierownik II Katedry i Kliniki: prof. dr hab. ,n. med. M. Fryczkowski
Z I Katedry i Zakładu Patomorfologii Śl. AM w Zabrzu Kierownik I Katedry i Zakładu:; prof. dr hab. n. med. Z. Szczurek

streszczenie

Przedstawiono postępowanie diagnostyczne i leczenie w mięsaku mięśni poprzecznie prążkowanych pęcherza moczowego u 74-letniej kobiety.

Mięsak mięśni poprzecznie prążkowanych należy do bardzo rzadkich nowotworów pęcherza moczowego i stercza u dorosłych. Jego występowanie ocenia się na 0,27% pierwotnych nowotworów pęcherza (4, 6). Ten rodzaj nowotworu występuje u dzieci poniżej 10 roku życia. Cechuje się on dużym dynamizmem rozwoju i najczęściej kończy szybkami zejściem (1, 6).

Opisane w piśmiennictwie spostrzeżenia obejmują leczenie operacyjne przy pomocy całkowitego lub częściowego wycięcia (pęcherza moczowego (4). Część autorów jest za następową radioterapią (2). Inni są za samodzielną radioterapią (8). Ostatnio opisano pozytywne wyniki po samej chemioterapii, chociaż nie brakuje zwolenników stosowania wszystkich tych 3 sposobów łącznie (3). Z wymienionych już powodów wybór optymalnej metody leczenia jest trudny. Większość doniesień na ten temat wskazuje na lepsze wyniki leczenia dorosłych niż dzieci, pomimo identycznej budowy histopatologicznej. Warunkiem tego jest guz o średnicy nieprzekraczający 5 cm (7, 8).

OPIS PRZYPADKU

Chorą K. L. lat 74, przyjęto do Kliniki z powodu trwającego od 2 miesięcy nietrzymania moczu i nasilających się dolegliwości mikcyjnych. Chora nie obserwowała nigdy krwiomoczu makroskopowego, a bóle i częstomocz pojawiły się przed około 2 laty Z rutynowych badań laboratoryjnych jedynie OB było podwyższone do 40/h. Rodziła raz siłami natury.

Cystoskopia wykazała płaskowyniosły, pierzasty naciek na przedniej ścianie pęcherza moczowego przechodzący na lewą stronę i szyję pęcherza. Krwawienia nie stwierdzono. Badanie histopatologiczne (Nr. 421792) wykazało utkanie nowotworu składającego się z komórek o różnym kształcie i wielkości, tworzących chaotyczną kompozycję histoarchitektoniczną (ryc. 1). Pojedyńcze komórki olbrzymie o monstrualnych, różnokształtnych jądrach i jasnej zwakuolizowanej cytoplazmie. Ich struktura odpowiada komórkom „rakietowym\\\" (ryc. 2). Rozpoznanie: Rhabdomyosarcoma multiforme.

Badanie ginekologiczne nie wykazało odchyleń od normy. W czasie badania w narkozie stwierdzono w pęcherzu guz o średnicy około 5 cm nie związany ze spojeniem łonowym ani narządem rodnym.

Badanie USG jamy brzusznej wykazało naciekanie ściany tylnobocznej lewej, przedniej oraz okolicy szyi z wyraźnym naciekiem wszystkich warstw ściany pęcherza. TK miednicy mniejszej wykazała naciekanie lewej ściany pęcherza. Obydwie nerki z cechami zastoju, większego po prawej stronie. Węzły chłonne okolicy pęcherza i dużych naczyń jamy brzusznej niepowiększone. Na podstawie tych badań ustalono lokalizację i rozległość guza (T3, Mo, No). U chorej, w trakcie stosowania 2 serii dożylnie podanej rubicydyny i cisplatyny, uzyskano poprawę w obrazie USG pęcherza. Natomiast nastąpiło załamanie krążenia, które doprowadziło do zgonu po 4 cyklu chemioterapii tz. w 8 miesięcy po ustaleniu rozpoznania.

Chorą tą opisujemy ze względu na skąpoobjawowy przebieg bardzo rzadko występującego u dorosłych nowotworu (pęcherza moczowego.

piśmiennictwo

  1. 1. Dewar J. A., Duncan W.: A retrospective study of the role of radiotherapy in the treatment of softissue Sarcoma. Clin. Radiol., 1985, 35, 629. —
  2. 2. Hen-riksson C, Zetterlund C. G., Boiesen P., Pattersson S.: Large rhabdomyosarcoma of urinary bladder in an addult. Case report. Scand. J. Urol. Nephrol., 1985, 19, 237. —
  3. 3. MacKenzie A. R., Whitmore W. P., Melamed M. R..- Myosarcoma of the bladder and prostatae. Cancer, 1969, 22, 833. —
  4. 4. Punecar S. V., Sane S. Y., Patel B., Pardanami D. S.: Embryonal rhabdomyosarcoma of urinary bladder in an adult. J. Postgrad, Med., 1982, 28 174. —
  5. 5. Sen. S. E., Malek R. S., Farrow G. M., Lieber M. N.: Sarcoma and carcinosarcoma of the bladder in adults. J. Urol., 1985, 29. 133. —
  6. 6. Stolarczyk J., Kasprzyk A.: Mięsak groniasty pęcherza moczowego. Wiad. Lek., 1969, 22, 69. —
  7. 7. Taylor R. E., Busttil A.: Case report: Adult rhabdomyosarcoma of bladder: Complete response to radiation therapy. J. Urol, 1989. 142. 1321. —
  8. 8. Tepper J. K., Suit H. D.: Radiation therapy alone for Sarcoma of soft tissue. Cancer, 1985. 56. 475.

adres autorów

dr n. med. Zofia Krauze-Balwińska, II Katedra i Klinika Urologii Śl. AM, 4.1-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15.