PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Sprawozdanie z 31.Dnia Naukowego Południowo-Zachodnio-Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego23—25 maj1990 r.Worms)
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1991/44/1.

autorzy

Mirosław Kazoń
Z Kliniki Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. M. Kazoń

Kolejny Kongres Towarzystwa zorganizował Prof. Wilfried Jellinghaus, Kierownik Kliniki Urologii w Worms.

Przez pierwsze dwa dni obrad przedstawiono 50 referatów dotyczących schorzeń narządów płciowych męskich. Ograniczę się do podania odmienności i nowości.

Żylaki powrózka nasiennego. Diagnostyka oparta jest na ultrasonografii z użyciem sondy Dopplerowskiej i flebografii. Leczenie polega na ambulatoryjnej obliteracji żyły nasiennej lub na operacyjnym jej podwiązaniu.

Zapalenie najądrza. Ogólne zasady leczenia nie różnią się od metod stosowanych w Polsce. Zwraca jednak uwagę dość powszechna tendencja do wykonywania nakłucia pęcherza moczowego w ostrym stanie zapalenia najądrza.

Gruczolak gruczołu krokowego. Przedstawiono metody leczenia zachowawczego zarówno instrumentalnie: prostatotomia lub rozszerzanie cewnikami z balonem tylnej cewki, jak i farmakologiczne: preparaty ziołowe zawierające sitosterin lub minipress. W diagnostyce dominują badania urodynamiczne, które w Republice Federalnej można wykonać praktycznie w każdym szpitalu.

Zapalenie gruczołu krokowego. Zwraca uwagę fakt częstego występowania zakażenia chlamydia.

Wodniak jądra. Istotnych różnic w postępowaniu między urologią niemiecką, a polską nie zauważyłem.

Rak jądra. Ogólne zasady postępowania są podobne jak u nas. Różnica polega jednak na tym, że chemioterapię prowadzi się w oddziałach i klinikach urologicznych.

W drugim dniu obrad przedstawiłem przebieg leczenia u chorego z wrodzonym ujściem moczowodu do pęcherzyka nasiennego, u którego wykonano nefro-ureterowesikulektomię. Referat ten zyskał życzliwy komentarz zebranych, w którym podkreślono wyjątkową rzadkość przedstawionej przeze mnie choroby oraz fakt częstego usuwania nerek nawet u dzieci, gdzie przyczyną choroby jest ujście moczowodu do pęcherzyka nasiennego.

Trzeci dzień obrad poświęcony był omawianiu raka pęcherza moczowego. Głównym referentem był prof. Huland oraz prof. Debruyne z Holandii. Trzeba podkreślić zdecydowany podział kliniczny na nowotwory powierzchowne i naciekające. Tę drugą grupę rozpoznaje się już od momentu naciekania błony podstawnej pęcherza. Ponad połowa obecnych na sali ma możność wykonania cytologicznego badania osadu moczu. Bardzo powszechnie stosowana jest szczepionka BCG oraz mitomycyna C.

Podam różnice w postępowaniu w rakach naciekających: kategoryczne pobieranie wycinków z różnych miejsc pęcherza oraz z obrzeża i z dna guza, a także z tylnej cewki. Bardzo wczesne wskazania do cystektomii już w mnogich guzach T1. Powszechne wykonywanie nadpęcherzowego odprowadzenia moczu z użyciem wstawki jelitowej oraz coraz częstsze wykonywanie pęcherza zastępczego z jelita lub ileocystoplastyki,

W moim przekonaniu regionalne zjazdy urologów niemieckich pozwalają prześledzić cały przebieg obrad na jednej sali, być może daje to co najmniej taką korzyść jak wycinkowe wysłuchanie referatów dużego krajowego zjazdu z obradami na kilku salach jednocześnie.

Chciałbym podziękować Profesorowi Jellinghausowi za zaproszenie i zawsze życzliwość w stosunku do młodych polskich urologów, szkolonych przez Niego w ramach organizacji Care-Deutschland.

W ramach Dni Naukowych zorganizowano szereg imprez towarzyskich, wśród których na szczególną uwagę zasługuje koncert organowy w historycznej katedrze w Worms.

Pragnę na zakończenie podkreślić, że koszty zjazdu ograniczono do minimum, organizując obrady w salach Wyższej Szkoły Technicznej, a prace kelnerskie wykonywali studenci. Główne koszty związane ze zjazdem poniosły niemieckie firmy farmaceutyczne.

adres autorów

prof. dr hab. med. Mirosław Kazoń, 02-562 Warszawa, ul. Odolańska 32