PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Odpowiedź na komentarz
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2001/54/4.

autorzy

Wiesław Urbanowicz
Torbiele proste nerek są zmianami bardzo rzadko występującymi u dzieci i młodzieży i stwierdzane są w około 0,5% populacji. W tym właśnie wieku istnieje największe zagrożenie przeoczenia zmian o charakterze nowotworowym lub zagrożonych przemianą neoplazmatyczną. Pozostałości blastemy nerkowej, towarzyszące zmianom torbielowatym, jak i innym nieprawidłowościom rozwojowym nerek, stanowi właśnie takie niebezpieczeństwo. Klasyfikacja Bośniaka, stworzona w latach 80., miała na celu stworzenie algorytmu postępowania na podstawie badań radiologicznych. Niestety, jej praktyczne zastosowanie napotkało na wiele przeszkód, czego odbiciem są doniesienia w piśmiennictwie. Ponieważ zmiany o typie torbielowatym w nerkach u dzieci często mają charakter nowotworowy, stosowanie przezskómej biopsji i aspiracji płynu z następowym podaniem środków obliterujących budzi wątpliwości, i ma wielu przeciwników. Doniesienia z literatury, dotyczące wątpliwych wyników badania cytologicznego, jak również testów serologicznych, skłoniły nas do przyjęcia takich właśnie zasad terapeutycznych. Nie znaleźliśmy w polskim piśmiennictwie pracy analizującej postępowanie w przypadkach torbieli prostych u dzieci. Przedstawione przez nas zasady miały wykazać odrębność podejścia do tego samego schorzenia w różnych grupach wiekowych. Niewątpliwie rozległość zabiegu może budzić szereg wątpliwości. Dlatego też w omówieniu podajemy alternatywny sposób postępowania, mający wszelkie zalety techniki otwartej, ale pozbawiony jej wad. Obecnie u dzieci zakwalifikowanych do zabiegu w przypadku torbieli prostej nerki stosujemy zaotrzewnowe dojście videoskopowe z pobraniem płynu do badania cytologicznego, wycinków z dna torbieli oraz wycięciem jej ściany brzeżnej.

adres autorów

Wiesław Urbanowicz
Klinika Urologii Dziecięcej Katedry Cliintrgii Pediatrycznej
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków