PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Komentarz do pracy „Torbiele proste nerek u dzieci
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2001/54/4.

autorzy

Czesław Szymkiewicz
Torbiele proste nerek u dzieci rozpoznawane są rzadko i nie stanowią istotnego problemu terapeutycznego w okresie dziecięcym. Diagnostyka i leczenie torbieli z powodzeniem mogą się opierać na przezskómej biopsji i aspiracji płynu z torbieli z następowym podaniem środków obliterujących. Wydaje się, że spojrzenie na omawiane zagadnienie jest jednostronne. Preferując interwencję chirurgiczną, niewiele uwagi zwraca się na możliwość działania mało inwazyjnego. We wnioskach autorzy podają, że obecność torbieli prostych skłania często do podjęcia zabiegów operacyjnych, jednakże na siedmioro dzieci leczono chirurgicznie aż sześcioro i tylko jedno dziecko pozostawiono do obserwacji. Pozostają wątpliwości, czy wskazanie do otwartych operacji u prawie wszystkich dzieci, bez dostrzeżenia potrzeby zastosowania innych metod leczenia, jest słuszne. Szkoda, że autorzy nie uwzględnili w piśmiennictwie polskich publikacji, związanych z tym sposobem leczenia. Rekapitulując, uważam, że zbyt duża liczba leczonych tylko jednym sposobem oraz krótki okres obserwacji nie upoważnia do wysnuwania wiążących wniosków.

adres autorów

Czesław Szymkiewicz
Klinika Urologii Instytutu „Pomnika - CZD\\\" Al. Dzieci Polskich 20
04-756 Warszawa