PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Sprawozdanie z Pierwszego Ukraińsko-Polskiego Sympozjum Urologów
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2001/54/2.

autorzy

Michał Wróbel, Janusz Dembowski, Anna Kołodziej, Jerzy Lorenz
Katedra i Klinika Urologii AM we Wrocławiu
Kierownik Kliniki: prof, dr hab. Jerzy Lorenz

streszczenie

W dniach 12-13 maja 2000 roku odbyło się we Lwowie, pod hasłem „W XXI wiek z współczesną medycyną\", I Ukraińsko-Polskie Sympozjum Urologów. Pomysł zorganizowania wspólnej polsko-ukraińskiej konferencji zrodził się. jako owoc wieloletnich kontaktów lwowskiej i wrocławskiej kliniki urologii oraz kierowników i pracowników tych instytucji. Organizatorami byli: prof. Cezary Borżyjewski - kierownik Katedry i Kliniki Urologii Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego i prof. Jerzy Lorenz -kierownik Katedry i Kliniki Urologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Obrady odbywały się w sali kongresowej Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego i były podzielone na cztery sesje. Otwierający sympozjum prof. C. Borżyjewski powitał wszystkich uczestników i przypomniał największe postaci chirurgii i urologii lwowskiej. Przypomniał, że pracowali tutaj wielcy polscy lekarze naukowcy tacy jak: Ludwik Rydygier, Henryk Szram. Stanisław Laskownicki, Tadeusz Orłowski, Władysław Dobrzaniecki oraz pracujący później we wrocławskiej klinice urologii prof. Tadeusz Lorenz. Prof. Jerzy Lorenz wspomniał o swoich osobistych związkach z Lwowem oraz wyraził nadzieję, że la konferencja stanie się podwaliną dalszej współpracy. W swoim wystąpieniu stwierdził, że wybór Lwowa na miejsce konferencji nie jest przypadkowy. Stąd wywodzi się wiele mieszkających w Polsce rodzin. Przypomniał, że jego ojciec pracował w tym pięknym mieście, a on sam w nim się urodz.il.
Pierwsza sesja dotyczyła onkologii urologicznej. Na uwagę zasługiwały tu wystąpienia A. Kołodziej (Wroclaw) dotyczące immunoterapii BCG w leczeniu powierzchownych guzów pęcherza moczowego i T Niezgody (Wrocław) na temat zastępczego pęcherza jelitowego z pętlą doprowadzającą oraz ukraińskich urologów przedstawiających swoje pierwsze doświadczenia w zakresie wytwarzania zastępczego pęcherzajelitowego (E. Stachowski z Kijowa) i zbiornika Mainz II (A. Pieriewerziew z Charkowa). R. Zdrojowy (Wrocław) oraz P. Serniak (Donieck) przedstawiali doniesienia na temat roli radykalnej prostatektomii w leczeniu raka stercza. Prostatektomia i cystektomia radykalna także na Ukrainie zaczy-nąjąstanowić realną opcję terapeutyczną, jednak są wciąż zbyt rzadko wykonywane. Ciekawą dyskusję wywołało wystąpienie M. Sosnowskiego (Łódź) na temat roli limfadenektomii zaotrzewnowej w leczeniu nienasieniakowatych guzów jąder. Szczególnym postępem jest wprowadzenie zmodyfikowanej limfadenektomii zaotrzewnowej a także wykonywanej sposobem laparoskopowym. Wszystko to służy zmniejszeniu inwazyjności zabiegu i częstości powikłań. Podobnie duże zainteresowanie wywołała praca A. Pa-radysza (Zabrze) o zastosowaniu autologicznej krwi w leczeniu
odpływów pęcherzowo-moczowodowych. Mówiono także o leczeniu raka stercza antyandrogenami i zastosowaniu uroselektyw-nych or-blokerów w BPI 1 (C\'. Borżyjewski ze Lwowa).
Druga sesja dotyczyła porównania doświadczeń w zakresie leczenia kamicy moczowej z użyciem współczesnych metod leczenia. W tej dziedzinie ukraińscy urolodzy dysponują pełnymi możliwościami diagnostycznymi (badania endoskopowe, USG, tomografia komputerowa) i terapeutycznymi - ureterorenoskopia, PCNL. LSWL i leczenie sanatoryjne. Dużą uwagę zwrócono na profilaktykę i metafilaktykę kamicy moczowej ze szczególnym uwzględnieniem leczenia uzdrowiskowego w Truskawcu i mineralnej wody leczniczej „Naftusia\".
Na zakończenie pierwszego dnia sympozjum zostaliśmy zaproszeni do lwowskiej opery na „Cyganerię\".
W drugim dniu odbywały się sesje dotyczące leczenia kamicy dróg moczowych oraz aktualnych zagadnień urologicznych. Były one przeznaczone dla urologów ukraińskich, gdyż dla polskich uczestników sympozjum (80 osób) przygotowano na ten dzień wycieczkę po Lwowie. Rozpoczęliśmy ją od Iwowskigo Wysokiego Zamku. Zwiedzaliśmy piękną, nieco zaniedbaną, ale pełną niezapomnianego uroku starówkę, na której wciąż czuje się ducha stolicy Galicji, piękny rynek. Muzeum Narodowe. Muzeum Farmacji oraz miejsca związane z polską historią Lwowa. Centralnym punktem była wizyta na Cmentarzu Łyczakowskim, gdzie spoczywają między innymi Maria Konopnicka i Gabriela Zapolska. Zwiedzaliśmy przy tej okazji Cmentarz Orląt Lwowskich z niepozornym grobem Ludwika Rydygiera. Cmentarz ten jest obecnie poddawany pracom konserwatorskim.
Uroczysty bankiet zakończył drugi dzień i całe sympozjum. W trakcie tych dwóch dni nie tylko przekonaliśmy się, że ukraińska urologia, pomimo ogromnych trudności ekonomicznych (bezrobocie, bardzo niskie dochody znacznej części społeczeństwa, brak refundacji leków i środków medycznych przez budżet państwa występujących tam na skalę niespotykaną w Polsce zmniejsza dystans dzielący ją od urologii europejskiej. Konferencja była okazją do poznania wspaniałych przyjaciół oraz Lwowa - „Perły Zachodniej Ukrainy\". Kolejna, druga Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa planowana jest na wrzesień 2001 roku.
W dniach 12-13 maja 2000 roku odbyło się we Lwowie, pod hasłem „W XXI wiek z współczesną medycyną\\\", I Ukraińsko-Polskie Sympozjum Urologów. Pomysł zorganizowania wspólnej polsko-ukraińskiej konferencji zrodził się. jako owoc wieloletnich kontaktów lwowskiej i wrocławskiej kliniki urologii oraz kierowników i pracowników tych instytucji. Organizatorami byli: prof. Cezary Borżyjewski - kierownik Katedry i Kliniki Urologii Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego i prof. Jerzy Lorenz -kierownik Katedry i Kliniki Urologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Obrady odbywały się w sali kongresowej Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego i były podzielone na cztery sesje. Otwierający sympozjum prof. C. Borżyjewski powitał wszystkich uczestników i przypomniał największe postaci chirurgii i urologii lwowskiej. Przypomniał, że pracowali tutaj wielcy polscy lekarze naukowcy tacy jak: Ludwik Rydygier, Henryk Szram. Stanisław Laskownicki, Tadeusz Orłowski, Władysław Dobrzaniecki oraz pracujący później we wrocławskiej klinice urologii prof. Tadeusz Lorenz. Prof. Jerzy Lorenz wspomniał o swoich osobistych związkach z Lwowem oraz wyraził nadzieję, że la konferencja stanie się podwaliną dalszej współpracy. W swoim wystąpieniu stwierdził, że wybór Lwowa na miejsce konferencji nie jest przypadkowy. Stąd wywodzi się wiele mieszkających w Polsce rodzin. Przypomniał, że jego ojciec pracował w tym pięknym mieście, a on sam w nim się urodz.il. Pierwsza sesja dotyczyła onkologii urologicznej. Na uwagę zasługiwały tu wystąpienia A. Kołodziej (Wroclaw) dotyczące immunoterapii BCG w leczeniu powierzchownych guzów pęcherza moczowego i T Niezgody (Wrocław) na temat zastępczego pęcherza jelitowego z pętlą doprowadzającą oraz ukraińskich urologów przedstawiających swoje pierwsze doświadczenia w zakresie wytwarzania zastępczego pęcherzajelitowego (E. Stachowski z Kijowa) i zbiornika Mainz II (A. Pieriewerziew z Charkowa). R. Zdrojowy (Wrocław) oraz P. Serniak (Donieck) przedstawiali doniesienia na temat roli radykalnej prostatektomii w leczeniu raka stercza. Prostatektomia i cystektomia radykalna także na Ukrainie zaczy-nąjąstanowić realną opcję terapeutyczną, jednak są wciąż zbyt rzadko wykonywane. Ciekawą dyskusję wywołało wystąpienie M. Sosnowskiego (Łódź) na temat roli limfadenektomii zaotrzewnowej w leczeniu nienasieniakowatych guzów jąder. Szczególnym postępem jest wprowadzenie zmodyfikowanej limfadenektomii zaotrzewnowej a także wykonywanej sposobem laparoskopowym. Wszystko to służy zmniejszeniu inwazyjności zabiegu i częstości powikłań. Podobnie duże zainteresowanie wywołała praca A. Pa-radysza (Zabrze) o zastosowaniu autologicznej krwi w leczeniu odpływów pęcherzowo-moczowodowych. Mówiono także o leczeniu raka stercza antyandrogenami i zastosowaniu uroselektyw-nych or-blokerów w BPI 1. Borżyjewski ze Lwowa). Druga sesja dotyczyła porównania doświadczeń w zakresie leczenia kamicy moczowej z użyciem współczesnych metod leczenia. W tej dziedzinie ukraińscy urolodzy dysponują pełnymi możliwościami diagnostycznymi (badania endoskopowe, USG, tomografia komputerowa) i terapeutycznymi - ureterorenoskopia, PCNL. LSWL i leczenie sanatoryjne. Dużą uwagę zwrócono na profilaktykę i metafilaktykę kamicy moczowej ze szczególnym uwzględnieniem leczenia uzdrowiskowego w Truskawcu i mineralnej wody leczniczej „Naftusia\\\". Na zakończenie pierwszego dnia sympozjum zostaliśmy zaproszeni do lwowskiej opery na „Cyganerię\\\". W drugim dniu odbywały się sesje dotyczące leczenia kamicy dróg moczowych oraz aktualnych zagadnień urologicznych. Były one przeznaczone dla urologów ukraińskich, gdyż dla polskich uczestników sympozjum (80 osób) przygotowano na ten dzień wycieczkę po Lwowie. Rozpoczęliśmy ją od Iwowskigo Wysokiego Zamku. Zwiedzaliśmy piękną, nieco zaniedbaną, ale pełną niezapomnianego uroku starówkę, na której wciąż czuje się ducha stolicy Galicji, piękny rynek. Muzeum Narodowe. Muzeum Farmacji oraz miejsca związane z polską historią Lwowa. Centralnym punktem była wizyta na Cmentarzu Łyczakowskim, gdzie spoczywają między innymi Maria Konopnicka i Gabriela Zapolska. Zwiedzaliśmy przy tej okazji Cmentarz Orląt Lwowskich z niepozornym grobem Ludwika Rydygiera. Cmentarz ten jest obecnie poddawany pracom konserwatorskim. Uroczysty bankiet zakończył drugi dzień i całe sympozjum. W trakcie tych dwóch dni nie tylko przekonaliśmy się, że ukraińska urologia, pomimo ogromnych trudności ekonomicznych (bezrobocie, bardzo niskie dochody znacznej części społeczeństwa, brak refundacji leków i środków medycznych przez budżet państwa występujących tam na skalę niespotykaną w Polsce zmniejsza dystans dzielący ją od urologii europejskiej. Konferencja była okazją do poznania wspaniałych przyjaciół oraz Lwowa - „Perły Zachodniej Ukrainy\\\". Kolejna, druga Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa planowana jest na wrzesień 2001 roku.

adres autorów

Michał Wróbel
Katedra i Klinika Urologii
Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich
50-045 Wroclaw