PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 3.3 - Leczenie w przypadku kamicy moczowodowej metodą ESWL przy użyciu litotryptera piezoelektrycznego - analiza doświadczenia klinicznego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Michał Krawczyński, Zbigniew Kwias, Andrzej Antczak, Roland Dadej, Michał Hrab, Michał Kretkowski
Klinika Urologii AM w Poznaniu

streszczenie

Wprowadzenie. ESWL jest najmniej inwazyjną metodą leczenia, stosowaną w przypadku kamicy dróg moczowych. Stanowi metodę pierwszego rzutu w leczeniu kamicy. Małoinwazyjność metody i niski poziom powikłań leczenia, pozwala wykonać zabieg w trybie ambulatoryjnym i w większości przypadków bez znieczulenia.
Cel pracy. Celem pracy jest ocena skuteczności leczenia chorych z kamicą moczowodową, metodą ESWL przy użyciu litotryptera piezoelektrycznego.
Materiał i metody. Ocenia poddano pięćdziesięciu trzech pacjentów skierowanych do pracowni ESWL i leczonych z powodu kamicy moczowodowej. Zabieg wykonano za pomocą aparatu piezoelektrycznego firmy Wolf - Piezolith 3000. Każdy pacjent otrzymał taką samą liczbę uderzeń, z tą samą częstotliwością. Siła uderzenia była zależna od umiejscowienia złogu (górny, środkowy, dolny odcinek moczowodu), ale równa dla poszczególnych lokalizacji. Pacjentów kwalifikowano do zabiegu na podstawie wywiadu, badań obrazowych i laboratoryjnych. Zabieg wykonano w trybie hospitalizacji jednodniowej i w większości przypadków bez znieczulenia. Kontrole pozabiegowe odbywały się w poradni urologicznej. Oceniano skuteczność leczenia w zależności od lokalizacji złogu i jego wielkości, oceniano liczbę sesji koniecznych do całkowitego wydalenia złogu oraz wstąpienie i rodzaj powikłań.
Wyniki. Skuteczność pierwszej litotrypsji przy złogach zlokalizowanych w górnym odcinku moczowodu (średnia wielkość złogu 1 cm) wyniosła 70%, a w dolnym (średnia wielkość złogu 0,75 cm) wyniosła 75%! Żaden chory z kamieniem w górnym odcinku moczowodu nie wymagał dodatkowych zabiegów ESWL. U trzech pacjentów z kamieniem w dolnym odcinku moczowodu wykonano dodatkowe zabiegi ESWL. W związku z nieskutecznością ESWL w czterech przypadkach, przeprowadzono zabiegi endoskopowe - ureteroskopię z litotrypsją. W trakcie zabiegów nie nastąpiły powikłania. Podczas kontroli pozabiegowych pacjenci zgłaszali dolegliwości związane z wydalaniem rozbitego złogu. Zgłaszali głównie ataki kolki nerkowej, krwiomocz podwyższoną temperaturę, dolegliwości dyzuryczne.
Wnioski. Leczenie w przypadkach kamicy moczowodowej za pomocą litotryptera piezoelektrycznego jest bardzo skuteczne. Mała inwazyjność, brak powikłań, a także brak konieczności znieczulenia pacjenta powoduje, że ESWL jest metodą pierwszego rzutu chorych na kamicę moczowodową.