PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 9.3 - Wpływ szerokości marginesu chirurgicznego na wybrane czynniki morfologiczne i kliniczne oraz na odległy wynik operacji organooszczędzających (NSS) u chorych z guzem nowotworowym nerki
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Andrzej Kupilas, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz
Katedra i Klinika Urologii w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

streszczenie

Wprowadzenie. W ciągu kilkudziesięciu lat wykonywania NSS nie udało się jednoznacznie określić, jaka jest optymalna szerokość marginesu chirurgicznego, który z jednej strony zapewniałby ,,czystość" onkologiczną a z drugiej pozwalał na zachowanie największej ilości zdrowego miąższu nerki.
Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu szerokości marginesu chirurgicznego na wybrane czynniki morfologiczne i kliniczne oraz na odległy wynik operacji organooszczędzających u chorych z guzem nowotworowym nerki.
Materiał i metody. Poddano analizie retrospektywnej 169 pacjentów operowanych w Klinice Urologii w Zabrzu od 1.09.1976 do 10.10.2005 z powodu guza nerki, u których wykonano operacje organooszczędzające. Oceniano wpływ stopnia złośliwości histologicznej, zaawansowania klinicznego (TNM), wielkości guza pierwotnego, typu morfologicznego oraz lokalizacji guza na odległe wyniki NSS w zależności od szerokości marginesu chirurgicznego. Chorych analizowano w dwóch grupach: I grupa - margines powyżej 5 milimetrów - resekcje, II grupa - margines do 5 mm - ekskawacje.
Wyniki. U chorych po ekskawacji guza odnotowano wyższy odsetek dodatnich marginesów, natomiast obydwie grupy nie różniły się istotnie pod względem odsetka wznów, przeżycia ogólnego, nowotworowo swoistego i odsetka zgonów. Zarówno odsetek zgonów, wznów jak i czas przeżycia były istotnie niższe u chorych operowanych ze wskazań przymusowych. Operacje w niedokrwieniu wykonywano częściej w I grupie. Średni czas obserwacji w grupie I wyniósł 47,6 miesiąca, a w grupie II 73,5 miesiąca.
Wnioski. Szerokość marginesu chirurgicznego nie miała istotnego statystycznie wpływu na odsetek zgonów i czas przeżycia ogólnego i nowotworowo swoistego u chorych z guzem nowotworowym nerki pT1a. 2. Mniejszy margines chirurgiczny zwiększa odsetek dodatnich onkologicznie marginesów chirurgicznych, nie rzutuje jednak na odsetek wznów miejscowych i przerzutów odległych. 3. Wskazania przymusowe do NSS wpływają istotnie statystycznie na pogorszenie wyników i rokowanie po NSS. 4. Stopień złośliwości histopatologicznej (G2-G3) wpływa istotnie statystycznie na progresję procesu nowotworowego.