PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 18 - Zasady postępowania okołooperacyjnego u chorego ze sztuczną zastawką serca, zakwalifikowanego do zabiegu urologicznego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Przemysław Trzeciak 1, Marian Zembala 2, Jerzy Foremny 2, Lech Poloński 1
1 III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
2 Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii ŚAM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

streszczenie

Najczęstszymi rodzajami powikłań, na jakie narażeni są chorzy po zabiegu wszczepienia sztucznej zastawki serca, są: powikłania zakrzepowo-zatorowe i krwotoczne, związane z leczeniem doustnym antykoagulantem oraz infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW), związane z obecnością sztucznej protezy zastawkowej. Występowanie powikłań krwotocznych, zakrzepowo-zatorowych oraz IZW u chorych po zabiegu wszczepienia sztucznej zastawki serca jest problemem niedocenianym. Według analizy Horskotte'a i wsp. powikłania krwotoczne i zakrzepowo-zatorowe po zabiegu wszczepienia sztucznej zastawki serca wystąpiły u 48,5% i 33% chorych w dziesięcioletnim okresie obserwacji. Zagadnieniem budzącym wiele zainteresowania jest właściwe przerywanie leczenia doustnym antykoagulantem i terapia przeciwkrzepliwa w okresie okołooperacyjnym, także przed planowanymi zabiegami urologicznymi. Odpowiednio prowadzone postępowanie w tym okresie pozwala zmniejszyć ryzyko wystąpienia powikłań krwotocznych i zakrzepowo-zatorowych. Współpraca kardiologa i kardiochirurga z urologiem jest niezbędna w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia infekcyjnego zapalenia wsierdzia u chorych ze sztucznymi protezami zastawkowymi a także innymi wadami serca predysponującymi do wystąpienia tego powikłania. Niektóre z zabiegów urologicznych, np.: cewnikowanie lub wziernikowanie moczowodu, cystoskopia w przypadku zakażenia układu moczowego, poszerzanie cewki moczowej, przezcewkowe wycięcie lub biopsja gruczołu krokowego, wymagają określonej antybiotykoterapii w okresie okołozabiegowym. Chory po zabiegu wszczepienia sztucznej zastawki serca w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu otrzymuje ,,Legitymację pacjenta ze sztuczna zastawką serca". ,,Legitymacja" zawiera informacje na temat zagrożeń, objawów niepożądanych i powikłań związanych z leczeniem przeciwkrzepliwym, interakcji acenokumarolu z lekami i pokarmami oraz szczegółowy opis bezpiecznego przerywania leczenia acenokumarolem przed planowanym zabiegiem. Urolodzy, a także lekarze innych dziedzin zabiegowych, mogą w niej znaleźć informacje oparte na wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego na temat rodzaju zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych wymagających profilaktyki IZW wraz z dawkowaniem antybiotyków.