PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 3.3 - Leczenie w przypadkach kamicy układu moczowego w latach 1994-2005 w materiale własnym
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Mieczysław Gałęzia, Arkadiusz Zapała, Tomasz Leksowski, Paweł Wrona, Paweł Kieres, Przemysław Woźniak
WS ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc Kielce z/s w Chęcinach

streszczenie

Wprowadzenie. Kamica układu moczowego jest schorzeniem, którego początki sięgają siedmiu tysięcy lat p. n. e. Badania archeologiczne wykazały obecność złogów w drogach moczowych u mumii egipskiej. W XIX wieku i na początku XX nastąpił rozwój metod operacyjnych otwartych, stosowanych w przypadkach kamicy górnych dróg moczowych, a pod koniec XX w. - mniej inwazyjnych metod leczenia jak ESWL, a szczególnie endourologii (URS, PCNL). Właściwe połączenie metod endourologicznych i ESWL prawie całkowicie wyeliminowało konieczność leczenia operacyjnego.
Cel pracy. Ocena zmian zachodzących w metodach leczenia kamicy układu moczowego, związana z wprowadzeniem do urologii nowoczesnych metod, takich jak ESWL, PCNL, URS.
Materiał i metody. Na Oddziale Chorób Urologicznych od stycznia 1994 do lipca 2005 leczono 4243 chorych z powodu kamicy górnych dróg moczowych, w tym 2282 zachowawczo, oraz wykonano 1961 zabiegów operacyjnych usunięcia kamieni górnych dróg moczowych, w tym 1077 operacje otwarte i 884 endoskopowe. Autorzy dokonują analizy liczby i sposobu leczenia chorych hospitalizowanych w latach 1994-2005 z wyszczególnieniem liczby leczonych zachowawczo i operacyjnie. Szczegółowa analiza zmian w metodach leczenia operacyjnego.
Wyniki. W przedstawionej analizie z lat 1994-2005 widoczny jest wzrost liczby leczonych z powodu kamicy układu moczowego o 40%. Wśród leczonych operacyjnie zmniejszyła się liczba zabiegów otwartych o 72%, wzrosła zabiegów endoskopowych: ureterorenoskopii (URS) o 84% i przezskórnej nefrolitotrypsji (PCNL) o 100%. W leczeniu zabiegowym nieoperacyjnym znacznie wzrosła liczba leczenia metodą kruszenia falą pozaustrojową (ESWL).
Wnioski. Prezentowany materiał własny jest porównywalny z innymi polskimi ośrodkami urologicznymi i pokazuje, że spada liczba operacji otwartych, wykonywanych z powodu kamicy układu moczowego, wzrasta zaś liczba leczniczych zabiegów endoskopowych w przebiegu kamicy układu moczowego. Zabiegi endoskopowe są mniej inwazyjne i skracają czas hospitalizacji. Nie są jednak w stanie zastąpić operacji wymagających dodatkowo korekty chirurgicznej układu moczowego.